Několik let plánovaná výstavba průmyslové zóny ve Cvikově nikomu nevadila až do doby, než se skutečně začalo něco dít.
Stejně jako ve většině případů je mnoha lidem naprosto lhostejné, co se v jejich okolí plánuje. Ovšem jen do doby, než se to dotkne jich samotných. Přesně tak tomu je i v případě cvikovské průmyslové zóny. Město o výstavbě průmyslové zóny mluví mnoho let a počítá s ní také v územním plánu, který vznikl v roce 2003 a ani při jeho zpracování žádné negativní ohlasy od lidí město nezaznamenalo.
Když však nyní našlo zájemce o výstavbu výrobních a skladovacích hal a schválilo prodej pozemků, začali se lidé z okolí hlasitě ozývat. Sepsali petici proti výstavbě, odevzdali ji správě Chráněné krajinné oblasti Lužické hory a ta výstavbu předběžně zakázala.
„CHKO se k problému postavilo k mému překvapení velice negativně. Překvapilo mě především to, že při tvorbě územního plánu neměla CHKO žádné námitky, a nyní, když přišlo na lámání chleba, jsou takto striktně proti,“ říká starosta města Ivo Čeřovský.

„Vedení města by mělo sledovat zájmy celé obce a neustupovat hlasům některých jednotlivců, kteří léta mlčí a teprve, když se to dotkne jich samotných, tak se začínají bránit. Vyvolali jsme proto další jednání mezi městem a pracovníky CHKO, kteří celou věc na základě dalších podkladů od investorů budou opětovně odborně posuzovat,“ dodává. Zájmem celé obce jsou podle něj především přibližně čtyři stovky pracovních míst, které by v průmyslové zóně měly firmy vytvořit.
„V územním plánu se s průmyslovou zónou vůbec nepočítá. Pozemky, které chce město pro tyto účely využít, jsou vedeny jako smíšené neobytné území, což v žádném případě není průmyslová zóna,“ vysvětluje jeden ze signatářů petice Jiří Walter, který bydlí několik metrů od plánované výstavby. „Na takovém místě by měla vzniknou malovýroba a nikoli obří haly. Také zeleň, která by měla od výrobních hal obytnou část chránit, z plánů zmizela a místo ní je naplánovano parkoviště pro kamiony,“ pokračuje. Obyvatele ze sousedství také podle něj rozzlobil fakt, že je město o svém plánu oficiálně vůbec neinformovalo a že celou věc neprojednali ani na komisi životního prostředí.
Všechny tyto námitky však starosta města vyvrací. „V územním plánu je sice uvedeno smíšené neobytné území, ale to průmyslovou zónu nevylučuje. Nehledě na to, že už při projednávání plánu se o průmyslové zóně mluvilo od začátku,“ brání se starosta Ivo Čeřovský. „Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem o povinné zeleni a jiných ekologických pravidlech, požádali jsme CHKO o další prozkoumání a oni nám vyhověli. Pravda není ani to, že bychom obyvatele o plánech neinformovali. Všechny zápisy z rady města i z jednání zastupitelů jsou podle zákona na úřední desce města, na internetových stránkách města i v městském zpravodaji,“ říká starosta na závěr.
Jiří Walter však starostovi oponuje: „Při projednávání územního plánu jsem působil jako městský zastupitel i radní. O žádné průmyslové zóně nebyla tehdy řeč. Naopak jsem upozorňoval, že území je v CHKO Lužické hory a sousedí s významným biokoridorem. To už v minulosti zabránilo například i pořádání skautského tábora, což je určitě menší zlo než průmyslová zóna.“