„V rámci standardního připomínkového řízení jsme byli požádáni příslušnými orgány o doplnění dokumentace EIA. Pracujeme na tom a v součinnosti s městem probíhají další jednání s odbory životního prostředí jak na úrovni města, tak i kraje,“ potvrdil Jakub Splavec, mediální zástupce investora, kterým je firma Accolade.

Pražská společnost se na budování podobných areálů specializuje a slibuje i Novému Boru špičkové průmyslové budovy. Ty pak sama hodlá dál pronajímat podnikatelům. „Zároveň bychom společně s městem rádi vytvořili nová kvalifikovaná pracovní místa, která navážou na historicky dobrou technickou vzdělanost a zručnost lidí v regionu,“ řekl Splavec. Podle něj se Accolade pokusí zároveň rozšířit zaměření lokálního průmyslu i mimo sklářství. „V současné době probíhají jednání s nájemci z oblasti moderní výroby. Konkrétní jména jsou samozřejmě součástí obchodních jednání, a pokud bude některý z nájemců podepsán, budeme o tom ihned informovat,“ uvedl mluvčí.

Výstavba i následný provoz podle něj nebudou mít negativní vliv na okolí ani obyvatele. „V další fázi, tedy po splnění požadavků města z územního plánu, je naším záměrem dostát požadavku kraje a nad rámec požadavků odborů životního prostředí 'dostat' do zóny více zeleně a více vodních ploch,“ informoval Splavec.

Vyčíslil, že 40 procent celkové rozlohy areálu zóny bude tvořit právě zeleň. „Připravovaný projekt již nyní splňuje ty nejvyšší standardy moderní výstavby, které zaručují vysokou míru šetrnosti jak na životní prostředí a pracovní podmínky pro zaměstnance, tak i na energetickou soběstačnost budovy,“ doplnil.

Na zónu pamatuje územní plán města. Na rozdíl od rozrůstající se tovární výroby v novoborské Lipové ulici, kde si občané stěžovali na hluk či zplodiny, se za nádražím jedná pouze o jinak špatně využitelné pozemky. Případný lomoz a ruch z několika hal pro lehkou výrobu či skladování tam nenaruší klid obyvatel.

„Máme zájem, aby se vše odehrávalo v dané lokalitě a nebyl nikde narušen komfort bydlení občanů. Pro město Nový Bor je i dobrá zpráva, že se zde objeví i jiný průmysl než sklářský, který je velmi zatížen sektorovými krizemi,“ sdělil starosta města Jaromír Dvořák (SLK).

Jak dříve uvedl, je přesvědčen, že vybudování nových hal bude znamenat i širší možnost uplatnění na trhu práce, a to i v době, kdy zákonitě dojde k hospodářské recesi. Zástupci a odborníci města si s firmou Accolade při přípravě průmyslových staveb pravidelně konfrontují a vyjasňují představy a podmínky, tak aby projekt neporušil územní plán města. Podle Dvořáka je dosavadní komunikace vstřícná. „Spolupracovali jsme například při přípravě vjezdu do průmyslové zóny, kdy město odprodalo investorovi i část přístupové cesty,“ uvedl starosta.