Jak potvrdil mluvčí Krajského úřadu Libereckého kraje Filip Trdla, úřad se věcí zabýval už v roce 2019, ale po měsíci investor žádost sám stáhl. O nové řízení úřad ještě nepožádal. „Zjišťovací řízení k tomuto záměru už krajský úřad vedl od 12. 11. 2019. Na konci prosince roku 2019 požádal oznamovatel – společnost Accolade – o ukončení zjišťovacího řízení a bylo mu vyhověno 2. 1. 2020, a to takzvaně bez závěru zjišťovacího řízení,“ vysvětlil mluvčí kraje.

Investorem chystané zóny je pražská společnost Accolade, která se specializuje na budování podobných areálů a slibuje i Novému Boru špičkové průmyslové budovy. Ty pak sama hodlá dál pronajímat podnikatelům. Zdržení i jeho důvod potvrdila mluvčí investorské skupiny Pavlína Křivancová s tím, že projekt je stále ve fázi úprav, plánování a předkládání veškeré dokumentace, která je pro povolení stavby nutná.

„Projekt byl upraven, aby lépe vyhovoval aktuálním požadavkům úřadů i těm, které přicházejí z aktuálního vývoje na trhu. Aktivně komunikujeme jak se zástupci obce, tak se všemi orgány činnými v povolovacím řízení,“ konstatovala k současnému vývoji projektu Křivancová. Jak upřesnila, původní záměr je stále stejný: „Chceme zde postavit dvě moderní a udržitelné haly pro lehkou výrobu, výzkum, sub-dodavatelskou výrobu pro sklářský průmysl a přidružené skladování. Výstavba i následný provoz nebudou mít negativní vliv na okolí a obyvatele.“ Podle mluvčí, své projekty prý připravují vždy tak, aby jejich budovy zaručily vysokou míru šetrnosti, jak na životní prostředí a pracovní podmínky pro zaměstnance, tak i na energetickou soběstačnost budovy. „Naše mezinárodní certifikace zahrnuje i aspekty týkající se užívání energie a vody, vnitřního prostředí, znečištění, dopravy, materiálů, odpadu, ekologie a řídících procesů,“ podotkla.

Město si nadále slibuje, že zde investor vytvoří nová kvalifikovaná pracovní místa, která naváží na historicky dobrou technickou vzdělanost a zručnost lidí v regionu. Na zónu samozřejmě pamatuje územní plán města. Na rozdíl například od rozrůstající se tovární výroby v Lipové ulici, kde si občané dříve stěžovali na hluk či zplodiny, se za nádražím jedná pouze o jinak špatně využitelné pozemky. Případný lomoz a ruch z několika hal pro lehkou výrobu či skladování tam nenaruší klid obyvatel. Projekt jde na ruku i požadavku odboru životního prostředí „dostat“ do zóny více zeleně a více vodních ploch s tím, že 40 % celkové rozlohy bude tvořit právě zeleň.

„Máme zájem, aby se vše odehrávalo v dané lokalitě a nebyl nikde narušen komfort bydlení občanů. Pro město Nový Bor je důležité, že se zde objeví i jiný průmysl než sklářský, který je velmi zatížen sektorovými krizemi,“ sdělil starosta města Jaromír Dvořák. Jak uvedl, je přesvědčen, že vybudování nových hal, bude znamenat i širší možnost uplatnění na trhu práce a to i v době, kdy zákonitě dojde k hospodářské recesi. „Na vyjasňování podmínek a představ, které jsou v souladu s naším územním plánem jsme se jako město aktivně podíleli,“ řekl Dvořák, kterého mrzí současné pozdržení realizace projektu.

Jak Křivancová připomněla, společnost Accolade má zkušenost, že v lokalitách, jako Cheb nebo Ostrov u Stříbra, kde haly postavila přináší moderní průmysl především pozitiva. „Výborným příkladem je město Cheb, které se během pár let stalo nejžádanější lokalitou pro moderní průmysl ve střední Evropě. A s přispěním i našich investic v regionu rostly mzdy průměrně o více než 8 % ročně,“ uvedla. V případě menší obce jako Ostrov u Stříbra prý zase moderní haly do rozpočtu obce přinesly desítky milionů, které samospráva využívá na další rozvoj.