Stavba měla dva investory Liberecký kraj a město Jablonné. Celkové náklady dosáhly částky více než 53 milionů korun. Celkem 15,7 milionu korun zaplatilo město. Kraj investoval ze svého rozpočtu přes téměř osm milionů korun a využije též dotací z evropských fondů do plánované výše 29,5 milionu.

Součástí stavby byla i úprava parkovacích pruhů, přechodů pro chodce a míst pro přecházení včetně komunikací pro pěší. Zároveň došlo k rekonstrukci veřejného osvětlení.