Jakmile však nová komunikace bude stát, nebudou moci už archeologové toto významné naleziště prozkoumat.

Město Česká Lípa v souladu se zákonem umožnilo pracovníkům českolipského vlastivědného muzea provést na louce vedle spořitelny archeologický průzkum. Ten se však oproti plánu časově protáhl a také prodražil. Archeologové totiž na místě staré hrnčířské osady nalezli více artefaktů, než původně počítali a musí v místě provést více práce.

Českolipští zastupitelé tak odsouhlasili dodatek ke smlouvě, díky kterému dostanou archeologové o tři sta tisíc korun více, celkem asi milion korun. Město však bude moci v nejbližší možné době dokončit stavbu , která se kvůli archeologickému průzkumu na několik měsíců úplně zastavila.

„Podle zákona jsme povinni před takovouto stavbou nechat v lokalitě provést archeologický průzkum. Bez toho aniž by byl řádně dokončen, nemůžeme se stavbou pokročit. Navíc, veškeré nálezy nepatří městu, ale kraji a my jsme ze zákona povinni jim umožnit, aby je z místa vyzvedli a odvezli. Pokud bychom navýšení ceny archeologům neodsouhlasili, nemohli bychom dokončit ani stavbu kanalizace, která je nutnou podmínkou pro vybudování nové propojovací komunikace na dosud nevyužívané louce," upřesnil místostarosta Jiří Kočandrle.

Stavbou kanalizace a nové komunikace město naváže na opravu severní části (tedy od křižovatky s Hrubínovou ulicí až po vjezd na autobusové nádraží) ulice 5. května, kterou dokončilo letos na jaře. Na nevyužívané louce vedle spořitelny chce město postavit novou komunikaci, která by propojila Wedrichovu ulici s Barvířskou ulicí.

Navíc, bezejmennou propojku mezi Wedrichovu a Hrnčířskou ulicí vedle spořitelny chce radnice rozšířit a zobousměrnit. Navržené úpravy by měly především odstranit problém s nebezpečným výjezdem z Barvířské na Hrnčířskou ulici, kde není dobře vidět. Nově by se do Barvířské ulice jen z hlavní ulice vjíždělo, díky zjednosměrnění by pak v ulici přibyla také nová podélná parkovací místa.