Obyvatelé Prysku by se v příštích letech měli dočkat odkanalizování obce. Na přípravách nákladné akce, která si vyžádá investice v desítkách milionů korun, již vedení Prysku začalo pracovat.
Záměr zahájit přípravy na odkanalizování obce s více než čtyřmi sty obyvateli odsouhlasili místní zastupitelé na nedávném zasedání. „V první fázi je třeba zpracovat projektovou dokumentaci, proto jsme zahájili poptávkové řízení na jejího zhotovitele,“ říká starosta Prysku Jan Sviták.
K tomuto rozhodnutí vedlo zastupitele především současné znění vodního zákona. „Ten každému vlastníkovi nemovitosti ukládá poměrně přísné podmínky pro vypouštění odpadních vod a naprostá většina domů v naší obci tyto podmínky nesplňuje, podotýká starosta.
S dokončením projetkové dokumentace počítá vedení obce v červnu příštího roku. Při výběru zhotovitele bude rozhodovat především výše nabídkové ceny, ale také termín a celková doba realizace, reference a podmínky záruky. Poptávkové řízení bude ukončeno 9. listopadu, poté zastupitelé vyberou nejvhodnějšího kandidáta.
Předpokládané náklady na vybudování kanalizace v obci se podle Studie proveditelnosti kanalizace Mikroregionu Novoborska pohybují okolo čtyřiceti milionů korun. Zmíněná studie počítá s odknalizováním celé obce a svedením splašků do čistírny odpadních vod v České Kamenici. „Konečná podoba kanalizace v obci bude ještě ale předmětem mnoha jednání a nemusí se se studií shodovat,“ dodává Jan Sviták.

Další zprávy z regionu najdete zde