Do vybudování kanalizační sítě i přípravy stavebních parcel chce v příštích letech investovat obec Prysk. V návrhu rozpočtového výhledu na období 2008 až 2012 se objevují také částky na opravu místních komunikací, rekonstrukce fotbalového hřiště či zřízení obecní knihovny.
Největší investice si vyžádá nová kanalizace, jejíž vybudování začalo letos připravovat vedení Prysku. V současné době hledá vedení Prysku zpracovatele projektové dokumentace, která si vyžádá náklady ve výši asi 800 tísíc korun. „Projekt na kanalizaci musíme nejprve celý zafinancovat z vlastních zdrojů a až při vlastní realizaci stavby můžeme náklady na projekt zahrnout mezi uznatelné výdaje a započítat je do žádosti o finanční prostředky,“ podotýká starosta Prysku Jan Sviták.
Investovat by obec v budoucnu chtěla i do multifunkčního hřiště, cyklotras a lyžařských tratí. „V návrhu rozpočtového výhledu na rok 2012 je také zahájení prací na vybudování areálu pro sjezdové lyžování v Horním Prysku,“ dodává starosta. Prysk se rozvněž připojil ke společné žádosti o dotaci na volnočasové areály, tedy hřiště a sportoviště, kterou připravuje Svazek obcí Novoborsko.
Jedním z cílů je také přilákat do obce nové obvyvatele. Proto již v příštím roce začne obec investovat do přípravy stavebních parcel, tedy do zasíťování a také výstavby přístupových komunikací.
Většina záměrů, jejichž náklady se pohybují ve stovkách tisíc až milonech korun, však bude záviset na zisku finančních dotací od státu nebo Evropské unie. “Zcela na zisku dotace závisí například opravy místních komunikací. Na investice, většinou tedy vlastní podíly při realizaci akcí, na které získáme příspěvek, můžeme ročně uvolnit jen přibližně půl milionu korun,“ upřesňuje Jan Sviták. Nejhůře se podle něj shání příspěvky paradoxně na menší akce než ty nákladnější.

Další zprávy z regionu najdete zde