Podle českolipské starostky Hany Moudré (ODS) se bezúročná půjčka vrátí do městské kasy do dvou let. Svazek obcí podél cyklostezky získal na její dokončení letos 45 milionů z evropských peněz.

„Podmínkou dotace je ale předfinancování celého projektu z vlastních zdrojů. Svazek obcí však hospodaří kromě mimořádných příspěvků pouze s členskými příspěvky od jednotlivých obcí,“ vysvětlila důvod půjčky Hana Moudrá. Ta je zároveň jako představitelka nejvýznamnějšího člena Svazku obcí Varhany jeho předsedkyní. „Po získání dotace se zapůjčené peníze vrátí do investičního fondu města,“ doplnila Moudrá.

Cyklostezka Varhany vede po bývalé železniční trati z České Lípy do Kamenického Šenova. Její stavba je rozdělená do tří etap, první byla zahájena v říjnu 2007. V současnosti cyklistům slouží dvě kratší etapy z České Lípy přes Manušice, Horní Libchavu až do Volfartic v celkové délce 8,2 kilometru. Jejich výstavba přišla na 28 milionů korun a podpořil ji Státní fond dopravní infrastruktury.

Na dokončení čeká poslední 8,5 kilometrů dlouhý a nejnákladnější úsek. Ten propojí stezku z Volfartic přes Nový Oldřichov až do Kamenického Šenova, kde vyústí v blízkosti Panské skály - Varhan.

„Cyklostezka je projektovaná jako tři metry široká veřejně přístupná komunikace pro pěší a cyklisty s vyloučeným provozem automobilové dopravy. Na posledním úseku se musí obnovit odvodnění a také jeden most, i proto se stavba ve srovnání s předchozími dvěma etapami prodraží. Povrch stezky bude asfaltobetonový a trasa bude osazena i nezbytným dopravním značením, lavičkami a odpadkovými koši,“ popsala mluvčí českolipské radnice Kateřina Urbanová.

V České Lípě ale stále chybí bezpečné napojení Cyklostezky Varhany na přístupové cesty. Cyklisté, bruslaři i maminky s kočárky musí na cyklostezku buď přímo ze silnice, někteří riskují přecházení kolejí v blízkosti Střelnice.

Cyklostezka Varhany

I. etapa: Č. Lípa H. Libchava
délka: 5,3 km
náklady: 17 mil. Kč

II. etapa: H. Libchava - Volfartice
délka: 3 km
náklady: 11 mil. Kč

III. etapa: Volfartice K. Šenov
délka: 8,5 km
náklady: 45 mil. Kč