Hlavu plnou otázek a obav, jak Liberecký kraj naloží se zámkem, odkud mají zmizet studenti zdejšího učiliště, mají v Doksech. Pokud se o budovu nebude nikdo starat, tak zchátrá. Zámek je ale pro turisticky hojně navštěvované město velmi důležitý a místní nechtějí připustit, aby v centru vznikl zanedbaný brownfield.

Liberecký kraj již své plány pro blízkou budoucnost nastínil. „Napsali nám, že tento školní rok je v zámku poslední. Kanceláře, učebny, jídelna i internát se budou stěhovat do České Lípy a v srpnu příštího roku se budova zakonzervuje,“ řekla starostka Doks Eva Burešová.

Provoz zámku je z dlouhodobého hlediska neudržitelný, ředitel školy Milan Kubát proto navrhl, aby se učiliště z objektu spolu s internátem a jídelnou na konci školního roku vystěhovalo. Zaměstnance však ujistil, že minimálně lesnické a zemědělské obory zůstanou ve vedlejších budovách v areálu zámku. Otázkou zůstává, co bude s opuštěným objektem dál. O tom jedná kraj spolu s městem a školou.

„Existují tři varianty, co s budovou udělat. Zakonzervovat objekt po vystěhování je až ta poslední, krajní možnost. Vedle toho můžeme zámek nabídnout městu nebo ho prodat,“ řekl náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje Radek Cikl.

Zdejší učiliště se před čtyřmi lety sloučilo s SOŠ Lužická v České Lípě. V podstatě šlo ale jen o formální změnu, provoz byl zachovaný víceméně jako v předchozích letech. Letošní červen, kdy krajští zastupitelé v rámci optimalizace středních škol odsouhlasili sloučení učiliště s SOŠ a SOU 28. října v České Lípě, přinesl ale zvrat do zavedeného chodu.

Některé obory zůstanou

„Z kraje nám slíbili, že vystěhovat by se měla jen budova zámku, kterou bude po zakonzervování hlídat soukromá agentura. Zemědělské a zednické obory by v Doksech měly zůstat ve vedlejších budovách v areálu zahrady. Jenže nevím, jak dlouho se zde udrží, když tu nebude internát. Mám z toho všeho velmi špatný pocit,“ řekl zástupce ředitele učiliště Vladimír Jelínek.

Příspěvky od kraje na jízdné by měli po dva roky dostávat žáci, kteří již v Doksech studují, a budou muset od příštího roku dojíždět z internátu z České Lípy. Nově příchozí žáci už budou mít smůlu. Navíc s koncem letošního školního roku má skončit školní jídelna. Představitelé školy jednají o tom, aby se učni mohli stravovat v jídelně místní základní školy.

Za pár let skončí úplně

„Myslím, že za několik let skončíme úplně. Studenti nebudou mít internát ani jídelnu a dojíždět se jim z České Lípy nebude chtít. Navíc současná situace může negativně ovlivnit počet žáků, kteří se k nám budou pro příští rok hlásit,“ podotkl Vladimír Jelínek.

Podnět k zamyšlení o budoucí udržitelnosti provozu zámku podal Milan Kubát po prozkoumání faktur za energie. Zjistil, že provoz budovy je z dlouhodobého hlediska pro školu likvidační. „Jako ředitel školy mám určitý rozpočet, se kterým hospodařím celý rok. Musím být schopen především zajistit žákům pomůcky ke studiu, nové knihy, stroje, výpočetní techniku. Pokud zámek zachováme, nebudeme na to mít,“ vysvětlil Milan Kubát.

Vystěhovat školu z budovy zámku je podle Kubáta jediné řešení celé situace. Má k dispozici volné prostory, kam může učebny, kanceláře i internát z Doks přesunout. Objekt jako takový se tak po vyklizení stane pro výuku nepotřebný.

Musí začít jednat

Představitelé Doks musí do konce listopadu krajským úředníkům sdělit svůj pohled na věc. Ví, že školu nezachrání. Žáků je stále méně a provoz staré budovy zámku je pro kraj velmi nákladný. Nechtějí však, aby jim centrum města hyzdil zanedbaný objekt.

,,Doslechli jsme se, že kraj chce zámek prodat. Ale komu a co by v něm mělo být, nevíme. Musíme s krajem začít jednat, abychom se dozvěděli víc a mohli k celé situaci jako město zaujmout pořádné stanovisko. Zatím se k nám donesly jen nějaké dohady, ale oficiálně nevíme nic,“ doplnila Eva Burešová.

Pro město je zámek významnou budovou z hlediska turistiky a kulturního dění, nachází se zde také obřadní síň. Otázkou zůstává, zda by město mělo v rozpočtu dostatek prostředků na provoz objektu, kdyby ho od kraje získalo. O tom, kdo by mohl zámek koupit a co by v něm potom bylo, nikdo nic neví.