Díky nové formě prodeje nepotřebného majetku státu, elektronické aukci, našly nového majitele i dva rybářské pruty, zabavené rybářskou stráží pytlákovi, který se vydal na lov k Novozámeckému rybníku v Zahrádkách u České Lípy bez platného povolení.

Díky úspěšnému prodeji rybářského náčiní odvedlo českolipské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do státního rozpočtu částku 1 150 Kč.

Elektronický aukční systém, který slouží k prodeji nepotřebného státního majetku, spustil ÚZSVM v roce 2018. V první fázi nabízí movitý majetek, následně bude spuštěn i prodej nemovitého majetku. Elektronické aukce se může účastnit každá fyzická či právnická osoba, která je zaregistrovaná v systému na www.nabidkamajetku.cz.

Stát touto formou prodává opravdu pestrou škálu věcí, od nožů, nábytku, elektroniky až po auta nebo pozemky. Na Českolipsku stát aktuálně nabízí v aukci dva pozemky, v Doksech a Kamenici u Zákup.