„Abychom zvýšili právní jistotu po tlacích, které jsou na členy rady činěny, hlasovali jsme znovu a rozhodli jsme stejně, protože víme, že je naší povinností zajistit službu MHD. Kdybychom se tak nechovali, vystavujeme se postihu za to, že bychom svojí nečinností přivodili městu škodu,“ řekl končící místostarosta Juraj Raninec (ODS).

V médiím zaslaném prohlášení rada zdůraznila, že podle zákona o obcích rada vykonává své pravomoci v plném rozsahu i po ukončení funkčního období zastupitelstva až do zvolení nové rady. To prý lze očekávat počátkem listopadu.

„I v mezidobí od voleb do zvolení nového vedení je nutné řídit město, a zákon jasně říká, že tak činí rada města. Rozhodujeme o záležitostech týkajících se chodu města přidělujeme byty, rozhodujeme o nájmech, vyřizujeme žádosti o dary a individuální dotace, věcná břemena, smlouvy a dodatky ke smlouvám,“ uvedla dosluhující starostka Romana Žatecká (ČSSD) s tím, že kritikům postupu rady města doporučuje prostudovat si zákon.

„Rozhodujeme i ve věci zajištění MHD, protože smlouva končí posledním dnem letošního roku. Toto rozhodnutí bylo nezbytné a nesneslo odkladu. Kdo tvrdí, že to počkat mohlo, ten hazarduje s tím, že prvního ledna neprojede zastávkami MHD v České Lípě už ani kolo,“ dodala Žatecká.

Jednou z těch, kdo se k postupu současného vedení staví kriticky, je vítězka nedávných voleb Jitka Volfová (ANO). „Nemáme sice zatím mandát, ale nemůžeme jen nečinně přihlížet. Proto máme zjištěné dosavadní kroky současného vedení města a konzultujeme další možný postup s odborníky, aby 1. ledna autobusy v České Lípě vyjely,“ popsala situaci ze svého pohledu Volfová.

Řešení jsou podle ní dvě. „Záleží na dohodě. Můžeme jít cestou dodatku ke stávající smlouvě s dopravcem, nebo můžeme jednat podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících,“ dodala s tím, že druhá varianta by znamenala dočasně přidělit zakázku takzvaně „napřímo“ některému z dopravců.

Zakázka na deset let až za tři čtvrtě miliardy korun na obsluhu MHD ve městě, kterou vyhrála firma BusLine, je podezřelá i nevládním organizacím Oživení a Transparency Tnternational. Ty už podaly podnět na antimonopolní úřad a chystají další kroky. „Rozhodli jsme se podat podnět na ministerstvo vnitra k výkonu dozoru nad výkonem samostatné působnosti města Česká Lípa vzhledem k tomu, že rozhodnutí rady města je s velkou pravděpodobností neplatné,“ uvedly ve společném prohlášení obě organizace.

Končícího místostarostu to však nechává chladným. „Různá vlivová politická uskupení jako je Transparency International a Oživení se snaží naše rozhodnutí kriminalizovat. Skoro se mi zdá, že měli s dopravou své vlastní plány. My jsme ale veřejnou zakázku zvládli a zajistili službu pro veřejnost,“ podotýká reagoval Raninec.