Ředitele šenovské sklářské školy Františka Janáka odvolali krajští radní. Důvodem jsou pochybení v účetnictví a při přijímacím řízení žáků do prvního ročníku. František Janák si své odvolání od vedení kraje odmítl převzít.

„Celá kauza gradovala a pan náměstek Cikl si našel další způsob, jak se přiblížit sloučení. Byl jsem jeho hlavní překážkou, a tak se sbíraly důvody, které vedly k mému odvolání,“ komentoval rozhodnutí krajských radních František Janák a zvažuje, že se bude bránit soudní cestou. „Některé argumenty jsou lživé a já na sebe nenechám házet špínu. Nechali jsme si sami zpracovat audit a ten žádné závažné chyby neukázal,“ vysvětlil.

Své odvolání k 17. listopadu si nepřevzal a ze školy neodchází. „Odvolání jsem odmítl převzít, nenabylo tedy právní moci. Do té doby mohu setrvat ve funkci ředitele, ale nebudu dělat žádné právní úkony. Moje odvolání není důvodem, abychom se vzdali. To rozhodně neuděláme,“ podotkl Janák.

Školu by měla vést oficiálně jeho zástupkyně. Ta podle Janáka ale nechtěla vedení školy v současné situaci převzít. „Přemlouvali ji a dokonce jí nabídli finance na provoz školy. Najednou by se s mým odchodem našly peníze na platy zaměstnanců školy. To je tristní,“ komentoval Janák.

Natahovali metr

Podle náměstka hejtmana Libereckého kraje pro školství Radka Cikla docházelo ve škole k opakovanému porušování zákona o účetnictví například i tím, že chybí evidence historického skla, jehož hodnotu odhaduje na miliony.

Nedostatky odhalili také pracovníci České školní inspekce. Škola totiž přijímala některé žáky bez přijímacího řízení. K tomu po mnohých uchazečích nikdo u přijímaček ani nepožadoval, aby předložili vysvědčení ze základní školy. Dokonce se studenty školy měli stát i dva chovanci výchovného ústavu v Boleticích. Jeden z chlapců přitom skončil základní školní docházku už v sedmé třídě.

„Tady se metr natahoval víc, než je zdrávo,“ upozornil na tiskové konferenci náměstek Radek Cikl. „Nedostatků v hospodaření našli celkem padesát, a to nebyla letos v září první kontrola, kterou jsme školu prověřovali.“

Jak odhalila kontrola kraje, k porušení zákona docházelo také při uzavírání smluv na ubytování nebo pronájem. Podle vedoucí školského odboru kraje Jiřiny Princové ředitel Janák podepisoval tyto smlouvy za svého zřizovatele, jímž je Liberecký kraj.

Nesplnili kritéria, přijali je

„To samozřejmě nesmí. Když se na věc podíváme do hloubky, jsou vlastně všechny tyto smlouvy, které ředitel sám podepisoval, neplatné,“ vysvětlila Jiřina Princová. Na odstranění závad v účetnictví měla škola od první kontroly 4 roky. K tomu pracovníci kraje dokonce poslední revizi záměrně přerušili, aby dali řediteli čas na dohledání chybějících dokumentů a případně na opravu těch závadných.

„Dohromady čtyři studenti byli na školu přijati neprávem, aniž splnili předepsaná kritéria. Na škole je ale necháme, kdybychom je vyloučili, zasáhli bychom tak do jejich práv,“ podotkla Jiřina Princová. „Ředitel Janák se často hájí tím, že nedostatky byly způsobeny jeho předchůdci. On byl ale povinný sjednat nápravu, měl na to čtyři roky, co vedl školu,“ shrnul náměstek Cikl.

Učitelé stojí za Janákem

„Nedostali jsme v zákonné lhůtě příležitost prokázat, co jsme udělali v reakci na protokol kontroly. To jsme mohli učinit do 19. listopadu. Radní tak rozhodli o mém odvolání ještě před uplynutím této lhůty,“ reagoval František Janák.

Ze zprávy, v níž se bod po bodu vyjadřuje ke zjištěným nedostatkům a jejich nápravě, mimo jiné vyplývá, že evidenci historického skla za miliony požaduje zákon teprve od letošního října a musí být zaregistrované do konce příštího roku. Chybějící ověřená vysvědčení byla dodaná a ani jeden z chovanců ke studiu nenastoupil.

„Jsem přesvědčená, že tam jsou jiné důvody než výsledek hospodářské kontroly. Radní ani nečekali na vysvětlení v zákonné lhůtě a měli připravenou výpověď. Té přitom předcházejí výtky, což se nestalo. Za Františkem Janákem stojíme,“ podpořila odvolaného ředitele Dagmar Pánková, odborná učitelka SUPŠS v Kamenickém Šenově.

Dělostřelecká příprava

Oficiální nesouhlasné stanovisko s odvoláním Františka Janáka připravuje i klub krajských zastupitelů z řad ODS. „Myslíme si, že je to dělostřelecká příprava před sloučením obou škol a nesouhlasíme s odvoláním ředitele Janáka. Je pravdou, že nedostatek studentů na školách se musí řešit. Ale k tomu je zapotřebí promyšlená a dotažená koncepce. Ta v tomto případě ale chybí a navíc v kauze slučování sklářských škol radní Radek Cikl příliš tlačí na pilu,“ vysvětlil předseda klubu Jaroslav Švehla.

Ten si již na říjnovém zasedání krajských zastupitelů vyžádal podrobné financování obou sklářských škol kvůli případnému rozhodování o sloučení. „Budu žádat jejich doplnění. Z dodaných materiálů není zcela jasné, kolik studentů nastupuje do jednotlivých ročníků u všech tří subjektů, které novoborská škola spojuje,“ dodal Jaroslav Švehla.

Škola v Kamenickém Šenově se dlouhodobě potýká s nedostatkem žáků a vysokými náklady. Naplněna je zhruba ze 40 procent. Loni ji navštěvovalo 70 žáků, letos jich je ve čtyřech ročnících 62. Na každého učitele připadají tři studenti. „Do prvního ročníku už ale nastoupilo 17 studentů, o čtyři více než loni,“ řekl před časem Janák.

Kraj ale odmítá na provoz dál doplácet, proto se rozhodl školy s podobným zaměřením sloučit a výuku soustředit do modernějšího areálu v Novém Boru. Sloučit se měly už letos v dubnu, kvůli protestům ale kraj záměr odložil.

Sloučení? Nejpozději v únoru

Cikl předpokládá, že by se školy mohly sloučit nejpozději od února 2011. Kdy ale zastupitelé budou rozhodovat o dalším osudu školy, není zatím jasné. Předpokládá se, že to bude již tento týden, ale materiály k tomu zastupitelé neobdrželi. Po ukončení úterního zasedání je pro ně připravený seminář na téma optimalizace školského systému v Libereckém kraji.