Jedná se o první příspěvek, který v letošním roce přidělili českolipští radní z Fondu rady města. Směrnici pro udělování darů a individuálních dotací schválili radní na začátku května.

„Cílem směrnice je transparentní stanovení podmínek, za nichž může rada města poskytnout peněžní dar nebo individuální dotaci fyzické nebo právnické osobě. Obecně platí, že formou příspěvku z Fondu rady města budeme podporovat ty projekty, které se takzvaně nevejdou do žádného vyhlášeného dotačního programu města," upřesnila starostka České Lípy Romana Žatecká.

Ve Fondu rady města je připraveno celkem 500 tisíc korun, o 150 tisíc korun více než v loňském roce. Individuální dotaci nebo dar z Fondu rady může získat každý, kdo si podá žádost. Ta musí obsahovat identifikační údaje a účel, na který chce žadatel peníze použít. Podle tohoto účelu pak bude žádost posuzovat příslušný výbor nebo komise, která dá radě města doporučení, zda peníze přidělit či nikoli.

Podle zákona smí rada města poskytnout fyzické nebo právnické osobě finanční dar maximálně 20 tisíc v kalendářním roce, výše individuální dotace může dosáhnout až 50 tisíc korun.

V žádosti musí žadatel prokázat schopnost spolupodílet se na financování, a to minimálně 20 % z celkové poskytnuté částky. Vyúčtování musí žadatel na městský úřad doručit nejpozději do 15. prosince.