Nejvíc finančních prostředků, rovných 20 tisíc korun, získala organizace SBP Zaviko International, která každoročně pořádá akci Sport Liberecko bez předsudků, jíž se pravidelně účastní i několik českolipských základních škol. Peníze společnost použije především na přepravu školáků, materiálů a propagaci.

Druhý nejvyšší příspěvek, 15 tisíc korun, obdržela obecně prospěšná společnost Svaz tělesně postižených Česká Lípa na 10. ročník Dne dětí se zdravotním postižením a třináctý ročník krajských sportovních her osob se zdravotním postižením. Obě akce se pravidelně konají v Doksech, společnost peníze použije především na ceny pro výherce a cestovné handicapovaných do místa konání akce.

Posledních osm tisíc korun českolipští radní přidělili vlastivědnému muzeu v České Lípě, jehož pracovníci příspěvek použijí na zorganizování fotografické výstavy „Příběh ptačího hnízda", která by měla být v prostorách muzea k vidění od 30. dubna do 8. června