Ti si stále stojí za svým květnovým rozhodnutím snížit počet dobrovolných hasičů placených z městského rozpočtu ze tří na dva. V reakci na rozhodnutí radních postupně podala většina členů JSDH výpověď dohody o pracovní činnosti, jež má uzavřené s městem.

„Máme zájem na tom, aby jednotka sboru dobrovolných hasičů fungovala i nadále ve stávající kategorii JPO II/2. Zajištění a udržení její akceschopnosti je především odpovědností velitele jednotky. My vytváříme pro bezproblémovou činnost nadstandardní materiálové a finanční podmínky,“ řekl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák s tím, že radní jsou nadále připravení vést dialog o způsobu fungování a další budoucnosti dobrovolných hasičů.

Ostatně je to i jedním z bodů programu jednání zastupitelů, které se koná ve středu 22. června v 17 hod.

Dočasné řešení

„Jednáme se starostou, aby jednotka byla co nejdříve akceschopná,“ doplnil Vladimír Formánek, ředitel územního odboru HZS Česká Lípa. „Krátkodobě umíme výpadek jednotky vykrýt, ale systém měnit nechceme,“ řekl Roman Hlinovský, ředitel HZ LK a vysvětlil, proč. Každé území má určený stupeň nebezpečí, z něhož plyne typ jednotky požární ochrany města či obce a také její vybavení. Tyto jednotky jsou zahrnuté do systému a mají stanovená pravidla, která musí dodržovat.

„V kraji máme tři sta padesát takových jednotek,“ upřesnil Roman Hlinovský. „Jejich zřizovatelem jsou obce a města, odpovědný je starosta. V případě Nového Boru musí nabrat nové členy, anebo se dohodnout se stávajícími, aby jednotka byla co nejdříve akceschopná.“ Jak Martin Kočí, tak i Jaromír Dvořák potvrdili, že jednání dál pokračují. „V pondělí se znovu s dobrovolnými hasiči sejdeme,“ řekl starosta.

Uvedl, že do budoucna počítá se zachováním jednotky JPO2 a pokud to bude možné, tak i se dvěma výjezdovými družstvy. „Bude záležet na rozhodnutí lidí, kteří podali výpovědi. Materiální podmínky ze strany města mají nadstandardní,“ okomentoval s tím, že ale budou muset nastoupit úsporná opatření, konkrétně elektřiny a platů, které město ročně stojí 2,3 milionu korun.

„Novoborští dobrovolní hasiči mají nejvíce výjezdů, proti tomu českolipští profesionální patří mezi ty, kdo mají nejméně výjezdů v rámci republiky. Město takto de facto dotuje celostátní záchranný systém,“ podotkl Jaromír Dvořák.

Starosta také oslovil bývalé hasiče, kteří jsou podle něj ochotni nastoupit. Město již také vyhlásilo výběrové řízení na vedoucího organizační složky, který bude kromě jiného hlídat náklady a vybavení dobrovolných hasičů a bude mít za úkol zpracovat koncepci požární ochrany.

ČTĚTE TAKÉ: Borští hasiči postupně odchází