K poskytnutí daru bude stačit jen přímé rozhodnutí rady města.

Radní o tom rozhodli na svém prvním zasedání v novém roce, když aktualizovali dosud platnou směrnici, která jim nyní umožní poskytovat peněžité dary ve výši do 20.000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce a individuální dotace do 50.000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám.

„Dosud jsme nemohli poskytnout žádný dar z fondu rady města bez řádné písemné žádosti, nyní to možné bude, ale jen v zcela konkrétních případech jako byl nedávno medializovaný případ dívky Štefanie," komentoval rozhodnutí místostarosta Juraj Raninec.

V aktualizaci směrnice o poskytování darů a dotací je nyní z důvodu praktických zkušeností zapracována kromě možnosti poskytnout dar bez předchozího předložení žádosti i úprava v poskytování individuálních dotací.

Ve výjimečných případech tak může rada města poskytnout individuální dotaci na účel totožný s účelem určeným poskytovatelem dotace v některém z programů pro poskytování dotací vyhlášených v daném kalendářním roce, pokud žádost prokazatelně nemohla být podána v termínu stanoveném příslušným dotačním programem.

Radní České Lípy schválili v uplynulém roce peněžité dary a individuální dotace v celkové výši 696 638 Kč.