„Úseku prevence kriminality a koordinace projektů bylo předloženo celkem padesát devět návrhů od šestadvaceti soutěžících,“ řekla Anna Deumičová, koordinátor projektů a kampaní.

„Do užšího výběru pak bylo vybráno 14 návrhů od pěti soutěžících, kteří nejlépe vystihli podstatu celého zadání. Vítězné logo vybrali radní,“ doplnila Deumičová. Do projektu Zdravé město je Česká Lípa zapojená již od roku 2007.

Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel.

V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s obyvateli. Věří, že občané získají „zdravý patriotismus“, že lidé budou svou komunitu i krajinu považovat za svůj domov a budou o ně také takto pečovat.

V roce 1988 iniciovala OSN - Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město (WHO Healthy Cities Project), ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za patnáct let trvání projektu vzniklo v Evropě 1300 Zdravých měst ve 30ti zemích. Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i ve městech České republiky.

V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR). Od roku 2003 je asociace otevřena všem formám municipalit. Asociaci dnes tvoří několik desítek měst, obcí, mikroregionů a krajů.

V České Lípě se pod hlavičkou kampaně Zdravé město mimo jiné konají například každoroční Dny bez aut a letos v září to byl premiérový Den zdraví.