Komu se zelení, tomu na radnici tleskají. Starostka České Lípy Hana Moudrá společně s místostarostou města Tomášem Vlčkem a předsedou Výboru pro životní prostředí Miroslavem Hudcem předali v úterý odpoledne ceny pro vítěze letošního ročníku Soutěže o nejlepší sídelní zeleň. Ceny si převzalo hned 14 obyvatel města.

„Jsem ráda, že tu kromě známých tváří, se kterými se při vyhlašování potkáváme pravidelně, vidím i nové lidi. Je to pro mě důkazem, že takovéto soutěže mají smysl a že by je město mělo dále pořádat. Velmi si vážím práce vás všech," řekla při vyhlašování starostka České Lípy Hana Moudrá. Jednotlivé lokality procházeli členové hodnotící komise od jara až do září 2012. V září poté určili pořadí vítězů.

Pořadí vítězů:

Lokalita Střelnice, Sever, Lada

1. místo – Čermáková Anna

2. místo – Gondolová Eva

3. místo – Prasková Svatava

4. místo – pí Budayová,

5. místo – pí Vysušilová

Lokalita Špičák

1. místo – Mudruňková Helena a Marcela Hamrská

2. místo – Mrázková Jana

3. místo – Kovanda Josef

4. místo – Půchovská Zdeňka

5. místo – Kováčevič Vesna

6    místo – Bock Joachym

7.   místo – manželé Filipovi

Lokalita Holý vrch a Kopeček

1. místo – Váňová Wieslana

Lokalita Slovanka, Havlíčkova, Mikovcova, centrum

1. místo – pí Klečková