„Na jednání se starosty jsme se dohodli, že se jako největší město v regionu pokusíme vytipovat pozemky, které by byly ke stavbě útulku vhodné. Plocha ve Staré Lípě je na dobře přístupném místě a zároveň v dostatečné vzdálenosti od bytové zástavby, takže by zvířata neměla nikoho rušit,“ připomněla starostka města Jitka Volfová.

Budoucí útulek by neměl sloužit pouze pro umístění opuštěných psů a koček, ale pro všechna opuštěná zvířata včetně drobných živočichů či hospodářských zvířat. Město by jej chtělo naplánovat i jako prostor pro školní exkurze a různé vzdělávací programy, ale mohla by zde být i cvičná louka se cvičištěm psů. Pro zvířata by zde měly být k dispozici na tři desítky chovných kotců. Radnice dále zvažuje, že by ke vchodu do areálu umístila jakýsi „babybox pro zvířata“, kam by mohl majitel nechtěného mazlíčka bezpečně uložit a svěřit do péče útulku.

Podle starostky nabízejí pozemky dostatek místa pro procházky se psy, ale i pro další rozvoj. „Budeme muset změnit územní plán, aby pozemky, které jsou nyní vedené jako ostatní plocha, byly plochou využitelnou pro občanskou vybavenost. Zároveň bude nutné posunout trasu biookoridoru, který přes pozemky vede,“ dodala Volfová.

Až do října 2018 využívaly obce a města na území bývalého okresu Česká Lípa útulek v Dobranově. V letech 2016 a 2017 tam bylo umístěno 285 psů z České Lípy. Od listopadu 2017 do července 2019 mířili psi do útulku BONA na Kozlech, kde našlo azyl 89 psů z České Lípy. Od srpna letošního roku využívá město služeb útulku pro opuštěná zvířata v Děčíně.

„Dobře fungují i naše záchytné kotce, kam strážníci po odchytu psy vozí a o které se starají dobrovolní hasiči Česká Lípa. Zde můžeme psa nechat až sedm dní. Ve většině případů se majitel během této doby najde, takže do Děčína vozíme minimální počet psů,“ uvedl místostarosta Jaroslav Turnhöfer.

Desítky zvířat

Za loňský rok strážníci odchytili 102 psů a 46 jich putovalo do útulku, zbytek si vyzvedli majitelé. Letos už museli zajistit přes 80 psů, z toho jich polovina skončila v útulku. „Největším kusem práce bude získat pro útulek dobré jméno. Je ale samozřejmé, že tam bude o všechna zvířata dobře postaráno,“ řekl místostarosta s tím, že se inspirovali nejen v Děčíně, ale i v Kolíně a Praze. „Odnesli jsme si spoustu konkrétních tipů a doporučení, která bychom v České Lípě rádi realizovali,“ doplnil Turnhöfer.

S chybějícím útulkem se potýkají i ostatní města a obce v regionu. Vzájemně se domlouvají na spolupráci a na způsobu financování útulku. „Máme v rozpočtu na příští rok vyčleněno 250 tisíc korun na případný podíl na projektové přípravě, která by měla probíhat v příštím roce,“ potvrdil novoborský starosta Jaromír Dvořák.

„Vidíme to i třeba na sociálních službách, že když se obce spojí, tak se dají některé komplikované záležitosti vyřešit i zaplatit,“ zdůraznil Dvořák. Zájem o spolupráci na zřízení odpovídajícího azylu pro zvířata mají podle Dvořáka i další města a obce: „Myslím, že zájmem většiny obcí z Novoborska je, aby šlo o promyšlené a dlouhodobé dobré řešení,“ řekl Dvořák.

Jen úředně registrovaných psů je pouze ve městě Nový Bor celkem 1081. V minulosti odváželi zvířata do Dobranova. Pak na Kozly a také do Děčína. Novoborští strážníci zběhlé a nalezené psy nejprve ubytují v záchytných kotcích. Většinu z nich si pak majitelé sami vyzvednou. Do útulku z Boru ročně vozili až devadesát psů, teď už jen kolem třiceti.