Na radnici se sešly více než dvě stovky žádostí, z nichž většina byla nakonec úspěšná. Jen vzhledem k přetlaku poptávky nad nabídkou musely hodnotící komise v některých oblastech výše příspěvků o něco pokrátit. „Spolková činnost je základním kamenem života města, kterou podporujeme, a dokazujeme to i výší finančních prostředků, které jsme přidělili z našich dotačních programů,“ tvrdí starostka České Lípy Romana Žatecká.

Nejvíc peněz, přes deset milionů, se letos dostalo sportovním klubům a jednotlivcům. V této oblasti bylo zároveň nejvíce uchazečů celkem 72. Největší podíl z částky půjde na podporu celoroční činnosti klubů. Okolo 1,2 milionu korun takto obdrží například multisportovní spolek TJ Lokomotiva Česká Lípa, po 845 tisících půjde Florbal Clubu a hokejovému klubu.

Další peníze, už spíše v řádech desetitisíců, bylo možné získat prostřednictvím samostatných programů pro podporu konkrétních sportovců nebo klubem pořádaných akcí.

A zdaleka se nedostalo jen na sportovce. Téměř dva miliony dostanou také ti, kdo se spíš než na tělo zaměřují na duši. V kulturní oblasti letos žádné turbulence nenastaly, místní zavedené spolky většinou dostaly téměř tolik, kolik žádaly, ať už jde o hudební festival Všudybud, Českolipský divadelní podzim či festival Kale Jakha. Nejvyšší podporu, téměř 80 tisíc korun, získala taneční soutěž O pohár starostky města.

Samostatnou kapitolou jsou dotace v oblasti sociální péče. Zde se rozdalo přes osm milionů korun, město přitom pro tuto oblast vyčlenilo milionů deset. Díky zřejmě vrozené skromnosti uchazečů tak mohly být všechny žádosti schváleny v požadované výši. Nemusela by se tak opakovat situace z loňského léta, kdy jedna z registrovaných sociálních služeb kvůli nedostatku prostředků hrozila odmítáním nových klientů.

Radnice naopak výrazně škrtala v oblasti památkové péče, jejímž cílem je zvelebit centrum města. Žadatelé si mohou říci o příspěvek na nová okna, střechu nebo uliční fasádu. A majitelé domů si toho začínají více všímat, objem žádostí letos zhruba dvojnásobně přesáhl nabízený milion korun. Kromě těch nejskromnějších proto hodnotící komise většinu žádostí výrazně pokrátila.