Přemýšlet o dosud neobvyklých řešeních, jak lépe hospodařit s vodou je nutí časté horko a sucho, které je v posledních letech typické především pro jarní a letní měsíce.

„Město Česká Lípa po nejrůznějších ochranných opatřeních v rámci údržby veřejné zeleně nyní chce v prostoru radnice zachytávat dešťovou vodu a dále ji používat,“ informovala mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Už nějaký čas se proto zástupci města zajímají o různé projekty na zlepšení zachytávání a udržení vody v krajině. Pod radniční okapy a stříšky rozhodně radní nemíní přistavovat sudy, k uskutečnění záměru hodlají jít cestou veřejné zakázky, jejímž prostřednictvím najdou odborníky, kteří myšlenku uvedou v život. Podle mluvčí Kňákal Brožové bude muset vítězný dodavatel speciální zařízení nejen dodat a namontovat, ale také zajistit napojení na stávající dešťové svody, vybudovat odběrové místo a před samotnou instalací zajistit všechny souhlasy a povolení.

„Jedná se o pilotní projekt, uvidíme, jak bude v praxi fungovat. Zatím totiž s podobnými projekty příliš zkušeností není. Pokud se systém v praxi osvědčí, máme v plánu do budoucna v podobných projektech pokračovat, “ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO). Jak doplnila, na úhradu nákladů město podá žádost o dotaci z dotačního programu Libereckého kraje, který podobné projekty podporuje.

Návrh na zadání veřejné zakázky schválili českolipští radní na svém nedávném zasedání. Jak upřesnil místostarosta Martin Brož (ANO), chtějí na dvůr mezi budovami městského úřadu na náměstí T. G. Masaryka a v Moskevské ulici umístit zařízení, které by umožňovalo jímat, čistit a přečerpávat dešťovou vodu tak, aby se dala dále používat na zalévání a k úklidu. „V době, kdy je vody málo, jsou zrovna toto dvě činnosti, u kterých se dá pitná voda nahradit upravenou dešťovou vodou,“ poznamenal Brož.

Podle radních o vítězném dodavateli bude rozhodovat nejen nabídnutá cena, ale také velikost objemu nádrže na dešťovou vodu a výše celkových ročních nákladů na provoz systému. „Jsem přesvědčena, že zakázku vysoutěžíme ještě v letošním roce a potřebné finanční prostředky zařadíme do návrhu rozpočtu na příští rok. Hotovo bychom chtěli mít do dubna,“ doplnila starostka Volfová.

Nápad se zamlouvá nejen ekologicky smýšlejícím obyvatelům města. Jak sdělil předseda regionální pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život a českolipský zastupitel Miroslav Hudec (Živá Lípa) o něco podobného se snažili a usilovali několik let, podporu ale nezískali. A v novém volebním období, které začalo loni, využívání dešťové vody opakovaně doporučovali i usneseními výboru pro životní prostředí. „Jsme rádi, že vedení města na to slyší. Měla by platit zásada, že ani kapka dešťové vody nesmí odtéct bez užitku,“ řekl Hudec.

Podle něj teď bude velmi důležité, aby se k co nejširšímu využívání dešťové vody radnicí přidávali i další: instituce, podnikatelé, firmy, soukromníci. „Prostě každý, kdo k tomu má jen trochu podmínky. A když nemá, aby si ty podmínky vytvořil,“ dodal Hudec.