Čtyři desítky mladých umělců z českolipského gymnázia, Polska a Německa připravovaly deset dní multimediální show. Jejich přípravy vyvrcholily včera vystoupením v Radvanci nedaleko Nového Boru. Show s názvem Change! (Změna) vypovídá o změnách v lidském životě a o tom, jak lidé mají šanci něco v životě změnit, ale tuto šanci většinou nevyužijí. Příběh díla popisuje jeden z autorů scénáře, muzikant z Berlína, Hans Narva: „Na zemi se objeví kouzelník. Všude jsou lidé, kteří ztratili naději a vyhlídky do budoucna. Kouzelník jim rozdá krabice, ve kterých jsou zabalené šance na změnu. Je pouze na lidech, zda tyto dárky otevřou nebo je nechají zavřené. Štěstí a neštěstí jdou ruku v ruce a v hotelu na konci světa budou vyřešeny všechny otázky.”
V představení propojili autoři zajímavým způsobem divadlo, hudbu a film. Na scéně herce doprovodila hudební kapela a videosekvence, které se natáčely například před elektrárnou v polské Bogatyni. Multimediální show Change! vznikla na Letní akademii v německém Großhenners– dorfu nedaleko Žitavy v rámci česko-německo-polského projektu Lanterna Futuri.
V rámci tohoto projektu probíhaly také týdenní a víkendové workshopy, kde si mladí vyzkoušeli práci v oblasti designu, výtvarného umění, fotografie, žurnalistiky, filmu, divadla a hudby. Vedoucí projektu Frank Rischer k tomu dodává: „Hlavním smyslem projektu je setkávání studentů a učitelů ze tří zemí a vzájemné poznávání díky společné práci na jednom tématu. Účastníci mají šanci poznat jiné kulturní prostředí, naučit se pracovat v mezinárodním týmu a tvořit pod vedením zkušených umělců.“
Proč si pro závěrečné vystoupení vybrali právě Radvanec, jsme se zeptali pořadatelky akce Petry Sochové. „V Radvanci pořádáme podobné akce pravidelně. Prostory hájovny, které k pořádání našich akcí využíváme, jsou pro nás velmi drahé a nevyhovují nám ani kvůli malému prostoru. Máme tu však vyhlédnutou budovu bývalé rychty, kterou bychom rádi změnili na moderní setkávací centrum a které by plně vyhovovalo účelům setkávání studentů v rámci projektu Lanterna Futuri. Vlastník budovy předběžně přislíbil její možné využití pro naše účely,“ řekla Petra Sochová a dodala: „Rychta je v současné době v dezolátním stavu a cesta k jejímu zvelebení bude ještě hodně dlouhá. Já však pevně věřím, že na konci této cesty bude opravdu moderní setkávací centrum, které budou moci využívat nejen mladí umělci, ale využijí ji i nejrůznější zájmové organizace ke svým setkáním.“