Přítrž spekulacím o možné likvidaci dokumentů se rozhodla učinit radnice v Ralsku. Její představitelé zarazili počátkem týdne plánovanou skartaci.
„Ke skartaci vyčleněných dokumentů nedošlo. Necháme je ještě jednou zkontrolovat zvláštní komisí, kterou jmenovala rada města,“ sdělil starosta Ralska Miloš Tita.

Ten zdůraznil, že prvořadým zájmem města je, aby vyřazení úředních materiálů proběhlo transparentně, a proto je ve zvláštní komisi i zástupce z řad ralských občanů

„Chceme být otevření a zároveň doufáme, že takové složení komise zabrání nejrůznějším dohadům a spekulacím o možné likvidaci nepohodlných materiálů, šířícím se městem,“ zdůraznil Miloš Tita. Město tak reaguje na čerstvé zkušenosti, které musí řešit v souvislosti s kauzou demontovaných a nezaplacených propanbutanových kotlů z panelových domů v Kuřívodech.

Ralští totiž nemohli odpovědět na základní otázky vyšetřovatelů hospodářské kriminálky, jenž se případem na popud Ralska zabývá, protože některé smlouvy a faktury buď na úřadu nikdy nebyly, nebo je bývalé vedení nechalo skartovat.

Kotle jsou velkým ponaučením

Kriminalisté například chtěli doložit faktury dosvědčující nákup kotlů a regulačních a měřících zařízení. Město jich má však pouhých sedm, zbylých čtyřicet dva bylo podle směrnice zničeno. Kvůli tomu nyní město ani nemůže určit výši škody.

Skartační komise, kterou jmenovalo v červenci odvolané vedení města, provedla ve spolupráci s českolipským okresním archivem vytřídění veškerých úředních dokumentů již koncem června. Tehdy bylo položky rozděleny na ty, které se uloží v archivu a ty, které se zničí.

Informovali je jako poslední

Současně s tím bylo rozhodnuto, že skartace bude provedena spálením. S ohledem na skutečnost, že kotelna v Kuřívodech není k tomuto účelu vhodná, bylo rozhodnuto, že skartace spálením bude provedena v kotelně Ploužnice, a to až se začátkem topné sezony, aby mohla být provedena ve dne. O těchto skutečnostech nové vedení radnice nevědělo.

„Počátkem týdne vyjednávali úředníci města s kotelnou, zda by v daný den bylo možné provést skartaci, což jim bylo odsouhlaseno. Teprve až poté jsme se o plánované akci dozvěděli a pozastavili ji,“ dodal Miloš Tita.