Součástí programu, který začne v 16 hodin, bude ochutnávka letošní úrody ze zaniklých obcí, beseda o zakládání komunitních nebo školních sadů, ukázka moštování či soutěž o nejlepší štrúdl.

Hostem akce bude Anna Hudská ze spolku Zazemí z Turnova, která představí své mnohaleté zkušenosti se zakládáním sdílených sadů, které mohou vznikat mimo jiné i na školních pozemcích. „Takové aktivity jsou nám jako geoparku blízké, protože již čtvrtým rokem realizujeme projekt Stromy do škol, v rámci kterého si školy v regionu mohou na vlastním pozemku zasadit strom se zachráněnou regionální odrůdou právě ze zaniklých obcí Ralska,“ doplňuje ředitelka geoparku Lenka Mrázová.

Program však nebude jen o jabloních. Název napovídá, že součástí akce je i oživení paměti na zaniklé obce v Ralsku. Právě tomuto tématu se bude věnovat další část programu – přednáška Ludmily Hůrkové z oddělení uměleckohistorické topografie Ústavu dějin umění Akademie věd. Již druhým rokem se menší tým z Ústavu dějin umění věnuje uměleckohistorickému průzkumu Ralska, který spočívá ve fotodokumentaci, práci s archivními materiály jako jsou matriky, mapy, gruntovní knihy a písemné operáty Stabilního katastru.

Největší městskou výstavu pořádali studenti a studentky Akademie výtvarných umění v Praze společně s Akademií věd ČR ve městě Ralsko.
V Ralsku vytvořili rekord. Největší výstava v Čechách čítala přes tisíc děl

Ludmila Hůrková představí nové poznatky právě o obci Náhlov, která nikdy zcela nezanikla, ale jejíž podoba se samozřejmě vlivem fungování vojenského výcvikového prostoru Ralsko značně změnila. Účastníci se tedy mohou těšit na historické fotografie a staré mapy.

Přineste vlastní štrúdl

Každý návštěvník se navíc může zapojit do soutěže o nejlepší štrúdl. Jediné, co soutěžící musí udělat, je přinést vlastní štrúdl. Hlasovat nebude odborná porota, ale přímo účastníci. Každý má právo jednoho hlasu, kterým může podpořit ten vzorek, který mu nejvíc chutná. Odměnou pro vítěze bude již tradičně Jablkovice, regionální produkt Libereckého kraje.

Akce je zdarma. Je podpořena Libereckým krajem, Městem Ralsko a Mimoň.

Staré jabloně v Geoparku Ralsko.Staré jabloně v Geoparku Ralsko.Zdroj: Aleš FriblKde se vzaly jabloně v Ralsku?

Oblast geoparku Ralsko byla kdysi prosperující krajinou s množstvím malebných soběstačných vesniček roztroušených mezi lesy a poli. V průběhu 20. století byl ale tento historický ráz kulturní krajiny hrubě narušen pobytem tří armád, v důsledku čehož byla nejen z prostoru zcela odsunuta většina civilního obyvatelstva (českého i německého), ale z povrchu zemského zcela zmizelo přes 20 osad.

Bývalé chalupy, statky, domovy, kostely – to vše posloužilo vojákům jako cvičné cíle, zůstala jen holá krajina a nové stavby sloužící vojenským účelům. Po odchodu sovětské armády vládu nad prostorem postupně získala zpět příroda a mizí i poslední stopy bývalých vesnic. Jejich svědci však stále zůstávají na svém místě – staré ovocné stromy.

Tyto staré ovocné stromy se Geopark Ralsko snaží zmapovat a určit, často jde o specifické staré regionální odrůdy, jejichž určení je dnes již komplikované či téměř nemožné. Z roubů některých jabloní a hrušní v péči zkušených zahradníků vyrostly nové stromky, ze kterých pracovníci a přátelé Geoparku Ralsko vysadili novou alej u zaniklé obce Dolní Novina, nazvanou Alej vzpomínek. Jabloně a hrušně starých odrůd díky Geoparku již zdobí i školní zahrady některých přilehlých obcí, kam je zasadily samy děti.