S nápady, jak využít bývalé vojenské letiště v Ralsku, přišlo čtrnáct firem. Krajští radní vybrali vhodný záměr – fotovoltaickou elektrárnu. Vedení kraje v minulém volebním období vyhlásilo veřejnou soutěž o využití tohoto území.

V podmínkách byly stanoveny aktivity, které kraj nechce: činnosti s vysokou ekologickou zátěží a negativním vlivem na životní prostředí, činnosti, které by snížily atraktivitu Ralska pro cestovní ruch, provoz těžkých dopravních letadel nebo atrakce typu Disneylandu a podobně.

„Cílem soutěže bylo vyhledat reálný a vhodný záměr či záměry, které by se v daném území daly zrealizovat, byly by pro území co nejvíce přínosné, a měly podporu Libereckého kraje a města Ralsko,“ uvedl náměstek hejtmana Vít Příkaský.

Jako nejpříhodnější se i novému vedení kraje jeví výstavba fotovoltaické elektrárny. „V současné době probíhá zpracování zoologického posudku, zda případná výstavba fotovoltaické elektrárny nebude mít negativní dopad na místní faunu, především ptactvo. V případě, že tento posudek nebude zamítavý, navrhuje odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, ve spolupráci s odborem investic a správy nemovitého majetku, právním odborem a odborem životního prostředí a zemědělství, vyhlásit záměr prodeje a pronájmu majetku kraje a postupovat v režimu majetkoprávní operace,“ doplnil Vít Příkaský.

V prvním kole rozhodovala komise o tom, co na bývalém letišti bude. Ve druhém kole rozhodne, kdo prostor bude využívat. „Z pohledu obyvatel Ralska posuzujeme záměr ve vztahu k počtu pracovních míst,“ uvedl starosta Ralska Jindřich Šolc. „Chceme, aby místní lidé našli práci tam, kde bydlí.

Zkušenosti říkají, že když si lidé vydělají peníze tam, kde bydlí, tak je v místě také utratí. A to nám pomůže získat peníze na rozvoj turistiky,“ pokračuje starosta. „Ralsko by mělo být pro obyvatele domovem, ne jen noclehárnou.“

Využití bývalého vojenského letiště ale komplikuje absence územního plánu Ralska. „Začali jsme jej tvořit, ale nemůžeme pokračovat kvůli dřívějšímu stanovisku Libereckého kraje, který nepovolil jiné využití letiště než k létání. Nyní čekáme, až kraj zpracuje novou dokumentaci, na kterou naváže nový územní plán Ralska,“ vysvětlil Jindřich Šolc důvody, proč se vidina nového využití letiště, respektive vytvoření nových pracovních míst, ztrácí v daleké budoucnosti.

Bývalé letiště má rozlohu 260 hektarů a k němu patří ještě dalších 40 hektarů ostatních ploch. Jak již dříve uvedl Vít Příkaský, má kraj záměr prodat nebo pronajmout celou plochu jednomu zájemci.