U soudu zřejmě skončí spor o 3,6 milionů korun, které se už několik měsíců snaží vymoci město Ralsko po mimoňské stavební firmě C.Bau. Ta si při rekonstrukci panelového domu v Hradčanech nad Ploučnicí měla nechat proplatit práce, které neudělala, nebo je realizovala jiná stavební společnost.

Protože C.Bau nereagovala na urgence ze strany města, rozhodli zastupitelé, že vše předají právnímu zástupci. Prokurista stavební firmy Miroslav Píšek v minulosti veškerá pochybení odmítl.

Nemají důkazy

„Bohužel se nám nepodařilo shromáždit dostatek průkazných materiálů a může se stát, že soudní spor prohrajeme,“ upozornil místostarosta Václav Bilický.

Problematické podle něj je, že nemají k dispozici prováděcí projektovou dokumentaci ke stavbě, jež přesně specifikuje rozsah prací. Rekonstruovalo se pouze podle projektové dokumentace pro stavební povolení, která může být obecná, a ta se vztahovala navíc na jiný objekt.

To ale za překážku nepovažuje Zdeněk Palička z firmy Stavoinvesting, která projektovou dokumentaci dodávala. „Projektová dokumentace byla plně postačující pro realizaci stavby, řešila podlahové krytiny, dlažbu a další náležitosti. Pokud si stavební firma nevěděla rady, mohla oslovit projektanta a požádat o vypracování realizační dokumentace. To se ale nikdy nestalo,“ řekl Zdeněk Palička.

Kde je příčina

V souvislosti s možným zahájením soudního sporu s C. Bau navrhl zastupitel Miloslav Tůma, aby vedení radnice oslovilo právníka, který by na základě převzatých podkladů určil rovněž osobu, která je za současný stav zodpovědná. „Řešíme stále jen důsledky, ale dotkl bych se i příčiny, jak ke všemu došlo. Problémy kolem rekonstrukce v Hradčanech nás stály už několik milionů navíc a na to bychom neměli zapomínat,“ vysvětlil Miloslav Tůma.

S rekonstrukcí panelového domu v Hradčanech totiž nejsou spojené jen nedodělky či možná dvojitá fakturace ze strany C. Bau.

Podvod na začátku

První žádost o dotaci z roku 2003 na 22 milionů korun poslalo tehdejší vedení radnice v čele s Jindřichem Šolcem půl roku po termínu. I tak jim bývalý ministr pro místní rozvoj Pavel Němec udělil výjimku. Peníze z ministerstva přitom ale přišly na účet města o týden dříve než oficiální souhlas.

Žádost o dotaci navíc provázelo falešné stavební povolení, které na základě mandátní smlouvy s městem zajišťovala firma Stavoinvesting. Její jednatel Zdeněk Palička už dříve pochybení odmítl.

To ale není vše. Město si v roce 2004 zažádalo znovu o dotaci na 33 milionů, aby mohly být dokončeny zbývající vchody. I v tomto případě ministerstvo vyhovělo. Podmínkou bylo, že Ralsko dodá doklad o proběhlém výběrovém řízení a smlouvu o dílo.

Do výběrového řízení se přihlásila stavební firma I. Litomyšlská stavební. Ovšem v průběhu řízení se změnila pravidla o vypsání veřejných zakázek a zmíněnou společnost již nikdo z Ralska nekontaktoval.

Přesto se jejich podepsaná smlouva na částku 11 milionů, která byla součástí podané nabídky, ocitla na ministerstvu s podpisem tehdejšího starosty Jindřicha Šolce. Současně s tím na ministerstvo doputovala ještě jedna, a to s firmou C.Bau na 22 milionů. Ta taky jako jediná práce provedla. Jindřich Šolc podle dřívějších vyjádření jakýkoliv podíl na podvodu odmítl.

Viníka nemají

Případem se zabývala na podnět Nejvyššího kontrolního úřadu i policie. Ta došla k závěru, že byl spáchán podvod za 22 milionů, ale viníka nemají.
Tím ale problémy kolem rekonstrukce neskončily.

Protože si bývalé vedení v čele s Jindřichem Šolcem nepohlídalo u dodavatele stavby, tedy C. Bau, termíny kolaudace u jednotlivých vchodů či provedení všech prací, uložil loni finanční úřad městu, že musí zaplatit více než 6 milionů, tedy zhruba deset procent rozpočtu, zpět do státní kasy.

Platí 6 milionů

Ministerstvo financí, kam se město odvolalo, nepovolilo snížení vyměřeného odvodu, a Ralsko tak nyní splácí původně vyměřených 6 milionů.
V souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů se Ralsko již soudí s firmou Stavoinvesting.

Její jednatel Zdeněk Palička se domáhá uhrazení prací za práce spojené s provedením projektových dokumentací pro stavební povolení na rekonstrukci panelových domů v Kuřívodech a Hradčanech nad Ploučnicí.

Z původně žalované více než třímilionové částky, město již v průběhu roku 2008 téměř dva miliony uhradilo. Rozhodnutí o zbývající části kvůli několika verzím mandátní smlouvy, které uzavřel exstarosta Jindřich Šolc, nechává radnice na soudu.