Finanční pomoc ministerstva by měla být poskytovaná formou dotace na investiční přípravu ploch a objektů pro podnikání, dále na stavbu, rozšíření a rekonstrukce související obecní infrastruktury. Dotace ale mohou směřovat rovněž na podporu cestovního ruchu.

„Liberecký kraj, zejména jeho odbor hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova je spolu s Agenturou regionálního rozvoje připraven žadatelům při přípravě projektů všestranně pomoci,“ předeslal mluvčí libereckého krajského úřadu Jiří Langer.
Aby regiony mohly být zařazeny do seznamu ministerstva, musí splňovat několik kritérií.

Mezi ně například spadá míra nezaměstnanosti a počet uchazečů na jedno volné pracovní místo, počet podnikatelů na tisíc obyvatel či kupní síla obyvatel, která indikuje ekonomickou sílu dané oblasti.

Podle těchto znaků se regiony člení na strukturálně postižené, hospodářsky silné a regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností.