Výstava byla součástí skoro rok trvajícího projektu nazvaného Je mi Ralsko studentů Akademie výtvarných umění v Praze a vyvrcholila vernisáží výstavy, která se putovně odehrála ve všech částech města, výjimečně propojených okružním autobusem. Vystavením unikátních děl do svých oken se rozhodlo zapojit mnoho místních ze všech částí města o rozloze přesahující 170 čtverečních kilometrů, a tak bude Ralsko zapsáno v knize rekordů s Největší městskou výstavou v oknech v Čechách.

Studenti byli oslovení Akademií věd ČR a společností Geopark Ralsko v rámci projektu Odolné Ralsko. „Na první pohled nás zaujala rozloha města, náš projekt pak postupně dospěl až k uspořádání největší výstavy a pokusu o zapsání do české knihy rekordů.” říká Jiří Klimenta, jeden z organizátorů projektu, o městě, které je čtvrté rozlohou největší v republice.

Společně s výtisky studenty vytvořených novin o Ralsku byla na začátku září distribuována i unikátní umělecká díla. Občané byli dále informování o pokusu, do kterého se každý mohl zapojit vystavením díla do svého okna. Čtvrtou zářijovou sobotu proběhly vernisáže v každé části města a oslava před obecním úřadem v Kuřívodech. Ve večerních hodinách bylo komisařem z agentury Dobrý den vyhlášeno, že rekord je oficiálně ustanoven a Ralsko je odteď rekordním městem.

„Máme velkou radost, že byl pokus o rekord úspěšný a hlavně věříme, že akce mohla být pro spoustu lidí důvodem k setkání a námětem k hovoru napříč celým Ralskem,” říkají studenti akademie. „Pro nás to byla také úplně nová zkušenost. Největší podíl na výsledku mají ale samozřejmě místní.” shodují se.

Vystavená díla vznikala několik měsíců v dílnách Akademie výtvarných umění, kde byly technikou sítotisku kombinovány motivy od studentů s motivy nasbíranými od dětí i dospělých z Ralska. Vzniklo tak 1070 unikátních očíslovaných děl, která jsou zdokumentována a budou katalogizována. Díla byla vložena do novin s články, reportážemi a rozhovory o Ralsku, tyto noviny byly distribuovány do každé poštovní schránky ve městě. 

V každé části města Ralska se našli obyvatelé, kteří se rozhodli pokus o rekord podpořit, a tak se výstava v den vernisáže rozpínala po celém prostoru a návštěvníci a návštěvnice tak mohli hledat umělecká díla vystavená v oknech i jinak kreativně umístěná na ralských domech. V průběhu dne vernisáže díla v oknech stále přibývala a nyní je jen na všech zúčastněných, jak dlouhý nechají výstavě další průběh.