„Řídili jsme se rozhodnutím zastupitelů a oslovili dvacet soudních znalců s požadavkem na přezkoumání stavební a ekonomické stránky rekonstrukce. Všichni odmítli,“ seznámil zastupitele se stavem věci místostarosta Ralska Václav Bilický a požadoval, aby byla vypracovaná analýza smluvních vztahů a dán návrh na sankce.

Chybělo vybavení

„Vycházeli jsme ze zprávy, která rekapitulovala stavbu bytového domu v Hradčanech. Při její inventarizaci bylo zjištěno, že finanční prostředky byly čerpány duplicitně, v objektu nebyly položky nutné k dokončení stavby, jako například vnitřní dveře, topení, a projektová dokumentace byla nedostatečná a ještě navíc zpracovaná na úplně jiný objekt,“ zdůvodnil Václav Bilický.

„Nikdo z nás není kovaný stavař, aby rozuměl stavebním zásahům. Ale jsou tu jasné rozpory mezi smlouvou a kolaudací. Protože jsme nesehnali znalce, je dalším výstupem udělení sankce. Považujme to jako první výstřel, kdy počkáme na reakci protistrany a podle toho můžeme postupovat dál,“ podpořil návrh na penalizaci C.Bau ralský starosta Miloš Tita.

Vymáhejme sankce

Proti tomu vystoupila Marcela Novotná, která chtěla, aby město nejdříve s mimoňskou stavební společností jednalo, než jí vyměří pokutu. „Vzhledem k tomu, že je Marcela Novotná zaměstnankyní C.Bau, tak prosím, aby se zdržela diskuse na toto téma,“ požádal ji však Václav Bilický.

Podle Oty Váradiho smlouva jasně říká, že mají právo požadovat sankce. „Tak je vymáhejme,“ požadoval a s ním i dalších dvanáct zastupitelů. C.Bau na základě smlouvy s městem rekonstruovala vchody IV. a V. v objektu po sovětské armádě za dvacet dva milionů korun na parcele 41 v Hradčanech nad Ploučnicí.

Zmíněné vchody měly být dokončeny podle dodatku ke smlouvě k poslednímu prosinci 2004. Kolaudace ale proběhla až koncem dubna 2008.

Po odvolané společnosti Luhov CL realizovala opravy C.Bau i v dalších dvou vchodech, II. a III., na té samé parcele. Ty měly být hotovy ke konci roku 2007 a C.Bau si měla přijít na téměř 22,5 milionu korun.

Kolaudace proběhla až letos v únoru. Poslední stavbou ze stejného objektu je vchod I. Ten měl být dokončen rovněž do konce roku 2007 a za to měla mimoňská stavební společnost vyinkasovat od města 11,2 milionu korun. Ovšem zmíněný vchod byl zkolaudován v červnu letošního roku.

Na základě uzavřené smlouvy mohlo město požadovat penále za každý den prodlení ve výši 0,05 procent z celkové ceny díla. Tuto možnost Ralští využili pouze u vchodů IV. a V. a udělili stavební firmě pokutu ve výši jedenáct milionů korun. S tím však C.Bau nesouhlasilo a obratem vystavilo penále pro město, které se zpozdilo s platbami za odvedenou práci