Smíšená cyklostezka mezi Ploužnicí a Mimoní, která by konečně zaručila bezpečnost lidí, aby nemuseli chodit podél krajnice frekventované výpadovky na Mnichovo Hradiště, v rozpočtu Ralska na letošní rok chybí. Místo toho se rozrůstají poradní orgány zastupitelstva a rady, přibírá se i na městském úřadě.

Hospodaření města přitom skončilo za loňský rok v červených číslech. Rozdíl mezi příjmy a výdaji dosáhl 10,3 milionu korun.

Pomohla jen rezerva

„Schodek jsme vyrovnali z rezervního fondu,“ předesílá Jaroslav Sluka (nez.), předseda finančního výboru, do jehož kompetence patří příprava rozpočtu a kontrola nad jeho dodržováním.

Vysvětlil, že větší část nečekaných výdajů spolklo zateplení a střecha na místní základní škole, spoluúčast města na dotaci na hřiště či demolice objektu bývalé tělocvičny v Ploužnici. „To jsou investice, u nichž panovala shoda, že je zaplatíme právě z rezervního fondu,“ doplňuje Jaroslav Sluka.

Nad rámec už byla například jednorázová platba 2,2 milionu za prohraný soudní spor s firmou Stavoinvesting. Kvůli průtahům v jednání starosty Miroslava Králíka (ČSSD) město přišlo o možnost splátkového kalendáře a na úrocích zaplatilo o pěkných pár tisíc víc. Na základě toho pak Miroslav Králík veřejně přislíbil, že suma se dorovná do rezervy z letošního hospodaření.

To je značně přiškrcené. Na straně příjmů je částka 50,5 milionu korun, což je o 14 milionů méně než na rok 2011.

Ještě větší rozdíl je na straně výdajů. Ty za loňský rok přesáhly 74,4 milionu. Letos se počítá jen s 50,5 milionu korun. „Rozpočet jsme sestavili jako vyrovnaný. Za rok nám z původně čtyřicetimilionové rezervy zbylo necelých 30 milionů. Pomalu se vytrácí idea na vybudování smíšené cyklostezky z Ploužnice do Mimoně nebo na vodovody na Náhlově a Borečku,“ konstatuje Jaroslav Sluka.

Největší letošní investicí, s níž se v rozpočtu počítá, je vylepšení stavu několika domů na Ploužnici za 4 miliony. Na ostatních opravách bytového fondu města se bude šetřit, stejně jako na opravách silnic. Podle rozpočtu nemohou počítat s příjmem navíc ve zdejší základní škole nebo knihovně.

Více úředníků a komisí

Oproti tomu se rozrůstá městský úřad a navyšuje se počet členů výborů a komisí. Dokonce vznikají nové, a to po schválení rozpočtu. Již loni koncem roku nastoupil poprvé v historii na úřad tajemník, od března je zde i nové pracovní zařazení projektový manažer. „Velmi nám chybí pracovník, který by se zabýval administrací grantů, projektů a žádostí o dotace,“ zdůvodnil starosta Králík při zasedání radních, kteří odklepli další navýšení počtu úředníků.

To se projevilo v rozpočtu částkou zvýšenou na platech o 400 tisíc korun za rok. „Při sestavování rozpočtu jsme počítali již s místem projektového manažera,“ uvádí Miroslav Králík.

„Výdaje na platech se ještě zvýší, projektový manažer v nich není,“ tvrdí Jaroslav Sluka.

Aktuálně radní schválili vytvoření úplně nové komise pro rozvoj města. Ta by podle starosty Králíka měla mít maximálně čtyři členy včetně předsedy. „Její náplní bude dělat databázi projektů v akčním plánu, abychom byli připraveni na žádosti o dotace,“ vysvětluje Miroslav Králík.

V souvislosti s tím odmítá, že by se kvůli tomu neplánovaně zvedly výdaje. „Nahradí komisi pro životní prostředí,“ vysvětluje Miroslav Králík.

Rozrostly se také výbory

Změny nastaly i ve sportovní a kulturní komisi. Kvůli údajné nečinnosti jejich členů ji loni koncem roku radní rozdělili na dvě. Místo jednoho předsedy budou nově měsíční odměny pobírat dva lidé a k tomu dalších sedm členů. Ani tady ale kasa města podle starosty neutrpí.

„Kulturní komise přebere činnost redakční rady obecního zpravodaje, kterou zrušíme,“ má řešení Miroslav Králík.

Jinak tomu bude u výborů. Více peněz letos půjde za členy finančního a kontrolního výboru. Oba poradní orgány zastupitelstva se na návrh Oty Varádiho (SNK ED) rozrostly. Ten zdůvodnil svůj požadavek tím, že všechny strany mají mít své zástupce ve výborech. Kontrolní výbor má tak nově sedm členů namísto pěti. Finanční výbor si přilepšil hned o čtyři členy na celkových devět. Dvoutisícové město se tak může pochlubit stejně velkým poradním orgánem jako Česká Lípa se 40 tisíci obyvatel.

„Už nemám energii takové změny komentovat,“ rezignovaně dodává Jaroslav Sluka.

S čím ale v rozpočtu rozhodně počítají, je nové služební auto pro představitele města. Na něj je v kase připraveno 400 tisíc korun.