Kvůli chybám při čerpání státní dotace na rekonstrukci panelového domu v Hradčanech nad Ploučnicí musí Ralsko vrátit zhruba 6,2 milionů. Vinou sankce, která představuje deset procent rozpočtu města, se prozatím neotevřou plánované minijesle, jež měly pomoci vyřešit problém s vysokou nezaměstnaností.

Na rekonstrukci panelového domu získalo Ralsko dvaadvacetimilionovou dotaci. Bývalé vedení si ale nepohlídalo u dodavatele stavby, mimoňské stavební firmy C.Bau, termíny kolaudace u jednotlivých vchodů či provedení všech prací. Za to finanční úřad městu již loni vyměřil odvod. Nekvalitně udělanou práci a časový skluz ale ocenila i radnice v Ralsku a vyměřila C.Bau sedm a půl milionové penále.

„Požádali jsme ministerstvo financí o prominutí částky nebo její snížení. Na vlastní náklady jsme již odstranili nedodělky a rovněž jsme provedli práce, které ani nebyly v nedostatečné projektové dokumentaci. Ministerstvo ale naši žádost neakceptovalo a na odvodu trvá v původně stanovené výši,“ řekl starosta Ralska Miloš Tita.

Sankce ohrožuje plány

Podle něj se nyní budou snažit co nejdříve popasovat s pověstí dlužníka. Ta by jim totiž mohla zabránit dosáhnout na další peníze z českých a evropských fondů, a omezit tak plánované investice do rozvoje města.

Zadlužení přináší ale i další komplikace. Město, které trápí 28,5 procentní nezaměstnanost, by mohlo vinou dluhu přijít o pracovníky na veřejně prospěšné práce. Ti přitom pro město pracují teprve půl roku.

„Abychom je neohrozili, je naší prioritou během dvou týdnů vyjednat splátkový kalendář, a získat tak opět statut bezdlužnosti, který je podmínkou pro zachování veřejně prospěšných prací,“ upřesnil Miloš Tita.

Mikrojesle se odkládají

Na vrácení státních peněz ale doplatí maminky po mateřské dovolené. Pro ně chystalo město zřídit od září minijesle, aby jim ulehčili problém s umístěním dětí a usnadnili jim návrat do zaměstnání.

„Minijesle měly vyřešit, kam s dětmi, na něž se nedostalo při přijetí do mateřské školy, a zároveň nám tak měly pomoci zmírnit vysokou nezaměstnanost. Od záměru ale budeme muset prozatím upustit,“ doplnil místostarosta Václav Bilický.

Bývalé vedení města bylo před rokem právě kvůli špatnému hospodaření odvoláno. Jen za loňský rok muselo Ralsko vracet přes milion korun, o rok dříve putovalo z rozpočtu zpátky do státní pokladny necelých sedm set padesát tisíc korun.

Ralsko ale není jediným městem, které platí za chyby v minulosti. Na jaře vyměřil finanční úřad přes čtyřicet milionů korun Kamenickému Šenovu za chyby při čerpání dotace na stavbu domu s pečovatelskou službou. I tady si radnice požádala o prominutí nebo zmírnění sankce.