Obora v bývalém vojenském prostoru Ralsko, kterou obhospodařuje mimoňská divize Vojenských lesů a statků, je s výměrou 3794 hektarů druhou největší v České republice. Stádo největších obratlovců kontinentu, kteří byli byli před sto lety téměř vyhubeni, se úspěšně rozrůstá už od roku 2011.

Tehdy bylo do Židlova dovezeno pět zubrů, čtyři krávy a jeden býk, a zvířata se velmi rychle přizpůsobila místním podmínkám. Telata se tu rodí pravidelně a letošní přírůstky zřejmě nejsou poslední. „Podle našich zkušeností, bychom mohli slavit příchod nových telat i v srpnu,“ naznačil Miroslav Zikmund z divize VLS Mimoň.

Pokusit se spatřit zde zubry může každý, protože obora je až na klidové zóny přístupná veřejnosti a vedou přes ni dokonce cyklotrasy, Vstup do obory je omezen v době kladení mláďat, období končící zimy, kdy je zvěř velmi citlivá na vyrušování u krmelišť, a v době hlavní lovecké sezóny. Zubři se nechovají agresivně, výjimkou bývá pouze období říje, které probíhá v měsíci říjnu.

Do Židlova byli v únoru převezeni dva býci ze stáda obývajícího bývalý vojenský prostor Milovice ve středních Čechách. Výměna zvířat pomůže zvýšit genetickou pestrost stád dvou nejvýznamnějších chovů zubru v Česku. Součástí přesunů byl také vznik nového chovu na Lipně v jižních Čechách. Právě tam v březnu odjely dvě samice ze Židlova, které doplnily další dvě zubří jalovice ze Zooparku Chomutov v Ústeckém kraji.

Čtyři samice ze dvou různých chovů pak na Lipně doplnil samec z milovické rezervace. „Všechna zvířata pocházejí z pouhých dvanácti jedinců. Vzácnější bělověžská linie, chovaná v Milovicích i v Židlově, pochází dokonce z pouhých sedmi zakladatelů. Proto je při sestavování nových stád třeba dbát na co největší genetickou variabilitu,“ vysvětlil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která výměnu koordinovala.

Zubři byli po první světové válce člověkem v přírodě vyhubeni a přežili jen v chovech v zajetí. Od 50. let 20. století se vracejí zpátky do přírody. Kromě volné přírody jsou pro jejich záchranu důležité i podobné rezervace.

Podívejte se: To byla podívaná! Západ slunce zbarvil nebe nad Českou Lípou do ruda

Rudá bouřka nad Českou Lípou, pondělí 17. června 2024. | Video: se svolením Radka Bachtíka