Prostřednictvím soutěže se snažil zviditelnit ty organizace veřejného sektoru, které si, stejně jako on, váží svých zaměstnanců a vytvářejí vstřícné pracovní prostředí.

Tématem soutěže byly příklady dobré praxe v uplatňování rovných příležitostí ve veřejné správě. Zapojily se nejen obce a jejich úřady, ale také příspěvkové organizace. Vyhlášení výsledků se uskutečnilo 28. května 2014 v sídle Libereckého kraje.

Krajští radní a ředitel Krajského úřadu předali ocenění třem organizacím, jednou z nich je město Ralsko, které se soutěže účastnilo už v předchozím roce. „Ocenění mu patří za opatření k rovnému odměňování zaměstnaných, za progresivní přístup při nastavování personálních procesů a za opatření v sociálním fondu," rozhodli krajští porotci.

Ocenění převzali starosta města Miroslav Králík, tajemník úřadu Oldřich Němec a referentka Barbora Nováková, která v následné prezentaci představila nejen kroky úřadu směřující k rovným příležitostem, ale i specifickou situaci města při péči o rozvoj jeho území a péči o občany.

Dalšími oceněnými bylo město Frýdlant a Střední zdravotnická škola Turnov.