O koupi zříceniny hradu Ralsko usilují dvě města: Mimoň a Ralsko. Zatím je hrad, respektive pozemky, na nichž stojí, v majetku Vojenských lesů a statků Mimoň.
„Zříceninu hradu chceme prodat, protože my ji udržovat nemůžeme a ani to není předmětem naší činnosti,“ vysvětlil ředitel VLS Jiří Janota.
„Původně se jako zájemce přihlásilo sdružení obcí Ralsko, Noviny a Mimoň. Nyní o koupi usiluje jak Ralsko tak i Mimoň, která má už zpracované projekty na rozhlednu a chce požádat o dotační tituly,“ popsal dále ředitel VLS.
Pozemek pod hradem je součástí přírodní rezervace Ralsko a zákon 114/92 říká, že nezastavěné pozemky na území přírodních rezervací lze prodat jen se souhlasem ministerstva životního prostředí. „Dál zákon ukládá prodávat pozemky na základě znaleckého posudku. Ten necháme v nejbližší době zpracovat,“ dodal Jiří Janota.
Zastupitelé Mimoně ve čtvrtek schvalovali záměr koupit zříceninu Ralska. „Vojenské lesy a statky chtějí hrad prodat městu, aby tam nevzniklo něco nežádoucího,“ řekl starosta Mimoně František Kaiser. „Máme zpracován projekt a budeme žádat o dotace.“ Místostarosta Stanislav Baloun popsal, co chtějí změnit. „V projektu jsou tři etapy: vybudování přístupové cesty, zpevnění zříceniny a stavba vyhlídkové věže.“
Lenka Grešlová, zastupitelka, upozornila, že finanční výbor tento záměr nepodpořil. „Ve studii proveditelnosti je uvedena roční návštěvnost 6,5 tisíce lidí. To se mi zdá nadsazené. Kromě investic budou potřeba další prostředky na propagaci,“ upozornila.
Stanislav Baloun upozornil, že k žádosti o dotaci je potřeba doložit stavební povolení.
Zastupitelé většinou hlasů dali zelenou záměru koupit zříceninu hradu Ralsko a pokračovat tak v krocích, které povedou k získání dotace.

Další zprávy z regionu najdete zde