Ve městě Ralsku to vře. Vyřizování vzájemných účtů nabírá na obrátkách a jako záminka slouží cokoliv. Zdejší městská policie přešetřovala oznámení, že kdosi z tělesa bývalé vlečky v majetku Libereckého kraje odvezl na sto náklaďáků plných štěrku. Případ se nyní dostal až na stůl Policie ČR.
Štěrk byl odvážen údajně na žádost Vojenských lesů a statků, divize Mimoň, a byl použit na zpevnění lesních cest. O tom však nic Krajská správa silnic Libereckého kraje nevěděla a požadovala po zástupcích VLS vysvětlení.

Správě silnic nestačilo vysvětlení


„Od VLS se nám nedostalo dostatečného vysvětlení, a proto jsme vzhledem k rozsahu vyvezeného kameniva podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Popsaná část totiž neodpovídá avizovaným patnácti tunám, které měli podle svých slov odvézt VLS,“ říká Petr Erban, ředitel KSS LK.
Podle důvěryhodného zdroje, který zná zákulisí případu, může jít o diskreditaci Miloslava Tůmy, který jako zaměstnanec VLS měl odvážení štěrku na starosti. Ten je i městským zastupitelem. Zároveň zasedá ve škodní komisi, která hledá viníka mezi zaměstnanci městského úřadu kvůli vysokému počtu administrativních chyb, které Ralsko jen za poslední rok stály přes milion korun a dosud se nijak neřešily. Rovněž na posledním zasedání předložil návrh na snížení počtu městských strážníků ze tří na dva.
Jiří Vronský, zastupující správce majetku LK v Ralsku, přijal počátkem června oznámení VLS, že jejich dodavatelská firma omylem vytěžila patnáct tun kameniva z vlečky v majetku kraje.
„Vyzval jsem je, aby oznámení učinili písemně, což se stalo. Zároveň jsme se dohodli, že si materiál vezmeme zpět z jejich skládky,“ popisuje Jiří Vronský a pokračuje: „Následně nám Městská policie Ralsko poslala oznámení, že z tělesa vlečky o délce pět set metrů zmizelo veškeré kamenivo, což mohlo činit až dvanáct set tun.“
Tu samou zprávu vzápětí Jiří Vronský obdržel i od krajského úřadu, kam ji ralští strážníci rovněž poslali.

Fotografie hovoří jasně


Její součástí byla fotodokumentace dokládající, že z tělesa bývalé vlečky bylo kamenivo těženo a shrnuto na hromadu. „Městská policie nám ale nebyla schopna říct, kdy přesně mělo k odcizení dojít,“ konstatuje správce Vronský.
JIří Vronský se opět sešel s VLS.„Protože jsme ani jedna strana nebyli schopni určit, kdo kamenivo odcizil, dohodli jsme se, že věc předáme na Policii ČR,“ dodává Jiří Vronský s tím, že v současné době již probíhá vyšetřování. „Existují dvě části vlečky, z nichž jedna je v majetku kraje a druhou část spravujeme my. Tyto dvě části nejsou nijak odděleny a naše dodavatelská firma tak odvezla kamenivo z krajské části,“ vysvětluje Jiří Janota, ředitel VLS divize Mimoň a upozorňuje, že bývalý vojenský prostor je tak rozsáhlý, velmi těžko se hlídá a došlo v něm v uplynulých letech již několikrát k rozebírání tělesa vlečky. „Nejhorší situace je poslední čtyři roky. Proto, než aby nám byl štěrk z našeho úseku úplně rozkraden, odvážíme jej sami a používáme ho na zpevnění lesních cest,“ podotýká ředitel Janota. Ten aby zabránil dohadům, zda VLS jsou viníky tak rozsáhlé krádeže, souhlasil, aby věc přešetřila státní policie.