Město Ralsko zřejmě čekají těžké časy. Hrozí mu policejní vyšetřování, kontrola finančního úřadu a možná i hledání desítek milionů korun. Podle informací ministerstva pro místní rozvoj obdrželo Ralsko ze státní kasy miliony korun, na které by vůbec nemělo nárok – kdyby nezfalšovalo v žádosti o dotace na výstavbu bytů část dokumentů.

Obec Ralsko se brání: „Falešné stavební povolení skutečně na ministerstvo odešlo, ale nezpronevěřili jsme z dotací jedinou korunu. To mohu dokázat! A policejní vyšetřování vítám, jen ať se ukáže, kdo zfalšoval stavební povolení a poslal ho na ministerstvo,“ říká starosta Ralska Jindřich Šolc.
„Stavební povolení bylo zřejmě podepsáno někým jiným než odpovědnou osobou a drobně se odchylovalo od běžného stavebního povolení,“ potvrdila českolipskému deníku chybný postup obce Milena Brožová, ředitelka odboru podpory bydlení ministerstva pro místní rozvoj.

Vše se týká dotací ministerstva pro místní rozvoj, které Ralsko získalo na výstavbu bytů v letech 2003 a 2004. Celkově jde o sumu převyšující padesát milionů. Podstatné je ale to, jak Ralsko připravilo podklady, na základě kterých dotace získalo. Podle úředníků se totiž vedení obce neváhalo uchýlit k podvodu. V roce 2005 na tyto nesrovnalosti přišel NKÚ a podal na obec trestní oznámení.

V druhém případě obelstilo Ralsko ministerstvo ještě rafinovaněji. Součástí žádosti o dotace jsou i smlouvy s firmami, které se na stavbě budou podílet. Zde vedení obce sáhlo k poněkud zajímavé strategii – k žádosti připojili smlouvu se společností První litomyšlská stavební, se kterou smlouvu zřejmě vůbec neuzavřeli. „Jak se smlouva s První litomyšlskou stavební ocitla na ministerstvu, netuším. Vůbec se na výstavbě bytů v Ralsku nepodíleli. Příprava podkladů a jejich odeslání na ministerstvo je kolektivní dílo. Je teď na policii dopadnout viníky a prověřit, kdo má tento krok na svědomí,“ hájí postup Ralska Jindřich Šolc.

Případ ležel dlouho u ledu. Vyšetřování postupu Ralska bylo odloženo a už to vypadalo tak, že podivné kroky vedení obce nikdo neprověří. Vše je ale úplně jinak. „Následnou kontrolu způsobu vynakládání státních prostředků vykonává finanční úřad a jedině finanční úřad může nařídit odvod dotace při porušení rozpočtové kázně. Odvod může být sto procent dotace včetně penále (až do výše 100% dotace). Dle informací z jednání zastupitelstva obce probíhá nyní v Ralsku kontrola finančního úřadu,“ sdělila Milena Brožová.

Kromě finančního úřadu padělatele dokumentů hledá i policie. „Policie ČR má právo vyzvat MMR k součinnosti, kdy je MMR povinno poskytnout veškeré údaje a dokumenty,“ vysvětlila další postup státních orgánů Milena Brožová.

Co to znamená v praxi? Až teprve po skončení vyšetřování policie a finančního úřadu bude jasné, jakou sumu bude Ralsko vracet a kdo veřejné listiny padělal. Zatím Ralsko vracelo z dotací pouhá dvě procenta, ale částka se může ještě zvýšit.