Ralští patří mezi obce, které trápí jeden z nejvyšších počtů lidí bez práce v regionu. A právě jejich využívání na veřejný úklid měst je jednou z cest, která pomáhá snížit stále rostoucí nezaměstnanost.

„Nemohu mluvit za předchozí vedení města, ale předpokládám, že zájem o využití pracovníků na veřejně prospěšné práce byl i v minulém období,“ říká Miloš Tita, starosta Ralska a doplňuje, že se touto otázkou zabývalo už i nové vedení ralské radnice.

„Řešili jsme to v průběhu září s tím, že bychom na zkoušku zaměstnávali dva až tři pracovníky v jednotlivých sídlištích. Podnikli jsme k tomu patřičné kroky a k vydání souhlasu nescházelo mnoho,“ podotýká ralský starosta.

Bohužel jednou z podmínek je i bezdlužnost města. A v tomto bodě Ralští narazili. „Tento požadavek nemůžeme splnit, protože máme ministerstvem financí nařízený odvod prostředků do státního rozpočtu, a to formou vratky státní dotace a pokuty za nedodržení podmínek udělené dotace,“ přiznává Miloš Tita.

Podle něj se město snaží tuto překážku odstranit. Vinou zákonných termínů ale nelze věc nijak urychlit. „Předpokládáme proto, že podmínky pro povolení veřejně prospěšných prací naplníme nejdříve v jarních měsících příštího roku,“ doufá Miloš Tita a dodává, že i přes komplikace město stále počítá s tím, že bude zaměstnávat občany Ralska na veřejně prospěšné práce.

Vznik těchto pracovních míst finančně podporuje českolipský úřad práce, který přispívá deseti tisíci korunami na jednoho zaměstnance.
Řada měst a obcí na Českolipsku tuto možnost, jak alespoň částečně snížit nezaměstnanost, využívá. Například v České Lípě je tímto způsobem zaměstnáno kolem dvaceti lidí oproti loňským čtyřem. Nejinak je tomu v Novém Boru, Skalici, Stružnici či Žandově.