Jedním z nejsledovanějších poslanců uplynulých dní byl Juraj Raninec. Do posledního dne média spekulovala o tom, zda Topolánkovu vládu podrží, nebo ne. Poslanec se kritikou vládní politiky nikdy netajil. Nakonec při hlasování o důvěře vládě vyjádřil podporu současnému kabinetu Mirka Topolánka.

"ČSSD vyvolala v pořadí už páté hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Abych pravdu řekl, ani se ČSSD nedivím, protože je to strana, kterou po volbách v r. 2006 nejvíce poškodily praktiky, pro které se díky našemu bývalému kolegovi Janu Moravovi vžilo označení „pozitivní a negativní motivace“. Způsob vládnutí založený na přeběhlictví nás posunul směrem do těch oblastí světa, kde je korupce a vydírání běžnou součástí veřejného života," říká poslanec.

Co vás vedlo k podpoře současné vlády?
Nechtěl jsem se podílet na tom, aby byla naše země uvržena do nestability, ohrožena na mezinárodní prestiž a v době ekonomické krize nechci pomáhat svým hlasováním k nástupu levice k moci. I když mám výhrady k současné vládě a neplnění předvolebních slibů, rozhodl jsem se takto.

Byly na vás nějaké tlaky?
Nebyly žádné a jsem tomu velice rád. Rozhodl jsem se svobodně podle vlastního názoru.

Do jaké míry jste považoval za závazné doporučení oblastní rady ODS, která vám doporučila vládu podpořit?
Sám jsem požádal o svolání oblastní rady. Chtěl jsem slyšet názory členů ODS z okresu a byl jsem rád za velmi otevřenou diskusi. Komunikoval jsem s řadou lidí, ale definitivní rozhodnutí bylo na mně. Klíčovým argumentem bylo, že nechci napomáhat nástupu levice k moci.

Poněkud překvapivé bylo, že jste hlasoval jinak než váš kolega Vlastimil Tlustý.
Nevidím na tom nic překvapivého. Že jsem blízký spolupracovník Vlastimila Tlustého je pouze mediální zkratka. Spolu s ním jsem prosazoval plnění programu ODS. Musím ale říct, že jsem například nehlasoval pro jeho pozměňovací návrh o snížení horní sazby DPH z 19 na 12 procent, protože by to znamenalo výpadek příjmu státního rozpočtu ve výši 50 miliard. Navíc reálné snížení cen pro obyvatelstvo by bylo minimální. Naše médii opakované spojenectví nebylo proti něčemu, ale pro programové věci ODS. A pád vlastní vlády v programu nemáme.

Bude mít pád vlády dopad na regiony?
Může mít. Může ohrozit ekonomickou stabilitu. Hlubší krize by měla dopad například na rozpočty obcí.