Kvůli střevní infekci, která na konci letních prázdnin zasáhla desítky lidí v Novém Boru a jejíž původ se nepodařilo vyšetřit, dojde v Novém Boru už od jara k velkým změnám v zásobování města vodou. Ačkoli to žádná instituce do dnešního dne nepotvrdila, právě pitná voda byla hlavním podezřelým při pátrání po původu a způsobu šíření infekce.

Kvůli ní v závěru srpna trpěli dospělí i děti zvracením a průjmy a měli zvýšené teploty. Laboratorní testy tehdy ve vodě odhalily bakterie Escherichia coli a koliformní bakterie, které způsobují průjmová onemocnění a mohou vážně ohrozit zdraví.

Drsný konec léta už by se nemusel opakovat. Severočeské vodovody a kanalizace (SčVaK) před Vánocemi poslali do Nového Boru návrh opatření, kterými se má změnit zásobování pitnou vodou na Novoborsku. Hlavní opatření se týkají vodojemu U huti a takzvaného prameniště JKP (= Jedličná, Kytlice, Polevsko), které právě tento vodojem zásobuje.

Laboratorní testy totiž odhalily, že voda z tohoto prameniště má při deštích zhoršené vlastnosti. SčVaK a Severočeská vodárenská stály před otázkou, jak s prameništěm dál naložit: úplně ho odstavit, nebo připravit opatření, které by znečištění vody eliminovalo. „Vytvořili jsme dva investiční záměry pro obě možnosti. Po zvážení všech skutečností jsme přijali druhý záměr, počítající s úpravou vody z prameniště JKP," napsala do Nového Boru Jana Michalová, technická ředitelka SčVaKu.

Úpravna a filtry

Úpravna vody bude umístěna přímo na „kontejner" vodojemu. „Předpokládaný termín zprovoznění bude duben nebo květen 2016," ujistila Michalová. Zároveň upozornila na to, že voda v tomto vodojemu je už nyní pod přísnějším dohledem. Čistí se větším množstvím chloru a každý týden probíhají laboratorní testy mikrobiologických a chemických ukazatelů.

Zásah čeká také samotné prameniště Jedličná Kytlice Polevsko. SčVaK u něj hodlá použít speciální filtry, kterými neprojde nic, co je větší než 20 mikrometrů. Filtry jsou už podle oznámení SčVaKu objednány a měly by začít fungovat ještě do konce roku.

Až dostane vodojem novou úpravnu vody, chtějí vodohospodáři, aby touto upravenou vodou byla zásobována (kromě části Nového Boru) především celá Okrouhlá. „To nám umožní odpojit stávající prameniště Okrouhlá," napsal SčVak o prameništi, které se během letní infekce také ocitlo na seznamu podezřelých zdrojů.

Velké změny čekají v novém rovněž také hlavní novoborský vodojem, dvaatřicet let staré zařízení, umístěné na úpatí Chotovického vrchu. Tento vodojem projde díky investici Severočeské vodárenské společnosti stavební i technologickou rekonstrukcí, ta ale přímo nesouvisí s kvalitou vody, nýbrž spíše s opotřebovaností zastaralého vodojemu.

„Vlivem stáří a především nedostatečným odvětráním se na vodojemu projevují poruchy, které mají negativní dopad na použitelnost a trvanlivost objektu," uvedl Jiří Hladík, mluvčí SVS.

Vodojem tak jednak čekají vzduchotechnická opatření k odvětrání vnitřních prostorů vodojemu, ošetření zkorodovaných betonových konstrukcí, oprava střechy i zateplení fasády a také stavební úpravy související s úpravami technologie. „V technologické části bude řešena výměna zkorodovaného potrubí a armatur za nerezové. Budou také instalovány nové rozvody stavební a technologické elektroinstalace," upřesnil Hladík.

Vodojem Nový Bor Chotovický vrch zajišťuje takzvané „první tlakové pásmo" rozvodu pitné vody v Novém Boru. Má dvě komory a každá z nich pojme až 1500 kubíků vody. Byl vybudován v roce 1983, nejprve s jednou komorou, druhá byla dobudována později. Patří k vodovodu „Česká Lípa". Je do něj čerpána voda z čerpacích stanic Chotovice a Skalice u České Lípy.