O tom, že selhat může sebelepší člověk, utvrzuje okolí situace ředitelky Základní umělecké školy v Doksech Zity Smetáčkové. Ta nedávno z účtu školy převedla čtyřiadvacet tisíc na své soukromé konto. Na únik financí se přišlo na začátku dubna při běžné kontrole hospodaření umělecké školy, o které Zita Smetáčková věděla dopředu. Přesto peníze na školní účet vrátila až v momentě, kdy ji k tomu vyzvali kontroloři.

Dokští radní ji navíc na svém úterním jednání odvolali z funkce, oficiálně součástí vedení školy přestane být v pátek. Dětmi, rodiči i učiteli oblíbená Zita Smetáčková však uvažuje o tom, že zůstane na dokské umělecké škole dál jako učitelka.

„Letité vazby, které k dětem, rodičům i učitelům mám, nejde tak snadno zpřetrhat. Rodiče za mnou chodili a říkali mi, že stojí na mé straně a chtějí, abych i nadále učila jejich děti. Proto s novou zástupkyní, která školu dočasně povede, chci jednat o tom, že bych zůstala jako učitelka,“ řekla dnes již bývalá ředitelka Základní umělecké školy v Doksech Zita Smetáčková.

Podali trestní oznámení

Chyby v hospodaření školy odhalili kontroloři v minulosti již několikrát. Při poslední kontrole na začátku dubna se přišlo na to, že peníze na účtu školy chybí. Ty poté Zita Smetáčková na školní konto vrátila.

Představitelé města na ni však podali trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry. Ještě před dubnovou kontrolou vyhlásili konkurz na obsazení jejího křesla.

„Je nám velice líto, že k situaci došlo. Po odhalení jsme okamžitě konzultovali celou věc s právníky. Ptali jsme se jich, jakým způsobem máme v této situaci postupovat. Řekli nám, že je potřeba podat trestní oznámení a my jsme to udělali,“ popsala starostka Doks Eva Burešová.

Ta zároveň doplnila, že uvažovali také o kontrole České školní inspekce, zda na škole nedocházelo k pochybením ve výuce. Od toho ale prozatím upustili. „Nemáme v současnosti žádné informace, že by ve výuce k nějakým chybám došlo. Proto zatím školní kontrolu žádat nebudeme,“ upřesnila Eva Burešová.

Základní uměleckou školu do té doby, než z konkurzu vzejde nový ředitel, povede zástupce, kterého radní pověřili. Všichni mají zájem na tom, aby se odchod ředitelky nijak nedotkl chodu školy.

Chránili majetek města

„Učím na několika školách a musím říct, že Zita Smetáčková je opravdu člověk na svém místě. Dokáže člověka ocenit a má vše perfektně zorganizované. Děti ji mají nesmírně rády, na její hodiny chodí s předstihem,“ uvedl učitel ze ZUŠ v Doksech Lubomír Janiš.

V současnosti ještě probíhá hloubková inventarizace majetku a pohledávek školy. „Fyzická kontrola už proběhla, výstupy se nyní zpracovávají. Celá situace je velmi nešťastná, ale město musí bránit zneužívání svého majetku a chovat se jako dobrý hospodář,“ doplnila vedoucí finančního odboru Městského úřadu v Doksech Eliška Pavinská.