Úpravy na největším českolipském sídlišti budou letos zahájeny ve dvou lokalitách, v oblasti hustě osídleného takzvaného Malého Špičáku a v oblasti Bardějovské ulice. Dokončení úprav těchto lokalit se předpokládá v říjnu příštího roku. „Hlavním cílem veškerých úprav je oddělit pohyb chodců od dopravy a v rámci prostorových možností rozšířit parkovací místa, která tady obyvatelé zoufale postrádají. Nedostatek parkovacích míst výrazně ztěžuje i kvalitní zimní údržbu komunikací na sídlišti,“ říká místostarosta Juraj Raninec.Předpokládaná hodnota zakázky byla předběžně stanovena na 21 milionů pro ulici Bardějovskou a 29 milionů korun pro ulici Budyšínskou a Zhořeleckou.

Cílem regenerace je vyřešit komplexně obě lokality z hlediska bezpečnosti chodců a navýšení parkovacích míst, proto se počítá s vybudováním nových chodníků, přechodů pro chodce, nových parkovacích stání včetně odlučovače ropných látek, veřejného osvětlení a s úpravou stávajících komunikací. Součástí regenerace území je rovněž koncepční dopravní řešení a provedení sadových úprav. V lokalitě ulic Budyšínská a Zhořelecká dojde k navýšení oficiálních parkovacích míst ze stávajících 147 na 265 a v lokalitě ulice Bardějovská ze 41 stávajících míst na 93.

V příštím roce se bude kromě dokončení těchto dvou lokalit pracovat na další etapě regenerace, která se letos projekčně připravuje. Jedná se o ulici Vladimírskou, kde rovněž vzniknou nové chodníky a parkovací místa.