Výstava zde bude obsahovat pouze výrobky z kategorií, které nepodléhají zkáze. I pro potravinářské produkty ale mohou lidé hlasovat. Jejich výrobci budou na regionálním jarmarku, který proběhne 27. srpna jako doprovodný program českolipských Pivních slavností na hradě Lipý. O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodne porota, která se sejde 15. září.