Jednou z největších dopravních staveb, do kterých se v letošním roce pustilo město Česká Lípa, byla rekonstrukce dvou na sebe navazujících křižovatek ulic Českých bratří, Partyzánská, U Rybníčku a Nebeského na Svárově. Začala v létě a nyní zbývá dokončit už pouze svislé dopravní značení.

„Celý projekt přestavby obou poměrně frekventovaných křižovatek město podřídilo tomu nejdůležitějšímu, bezpečnosti chodců. Zejména jde o děti, které tudy denně chodí do ZŠ Partyzánská z lokality Rasova Hůrka. Vznikly tu zcela nové úseky chodníků a nové bezpečné přechody přes vytíženou komunikaci do Žizníkova,“ uvedl Martin Ezr, investiční technik odboru rozvoje města a investic.

Stavba přišla na 9,5 milionu korun. V souběhu s touto akcí provedla SVS i rekonstrukci vodovodu.