„Stipendijní program pro žáky středních škol v Libereckém kraji existuje od roku 2010. Vyplácíme je žákům těch oborů vzdělání, jejichž absolventy neúspěšně poptává trh práce a kterým pro dlouhodobý nezájem ze strany žáků hrozí zánik,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Tulpa.

Motivační stipendium by se mělo sjednotit na 500 korun měsíčně. Návrh dále počítá s tím, že prospěchové stipendium by mělo začínat na 1 000 korunách v prvním ročníku a následně se každý rok zvyšovat o další tisícikorunu. Doposud dostávají 1 000 korun studenti všech ročníků.

Vedení škol rozhodnutí krajské rady vítá. „I když se nejedná o žádné velké sumy, stipendia určitě pomáhají zlepšit vnímání prestiže jednotlivých oborů. Finančně uleví jak studentům, tak jejich rodinám,“ popsal zástupce Integrované střední školy (ISŠ) v Semilech Daniel Sisr. Podle něj navýšení stipendií může napomoci zvýšit atraktivitu učebních oborů.

Liberecký kraj v současnosti podporuje celkem 18 oborů, z toho 16 tříletých řemeslných učebních a 2 čtyřleté maturitní obory z oblasti strojírenství, stavebnictví, sklářství, potravinářství, elektrotechniky, zemědělství či zdravotnictví. „Stávající nabídka stipendijně podporovaných oborů se od příštího školního roku rozšíří o 9 tříletých učebních oborů s výučním listem,“ dodal náměstek Tulpa.

Poslední navrhovanou úpravou je zpřísnění průměru na vysvědčení pro obdržení prospěchových stipendií. Pro žáky prvních ročníků z průměru 2,2 na 1,7 a u navazujících ročníků z původního průměru 2,0 na 1,5. Například na ISŠ Semily teď na podporu dosáhne zhruba třetina učňů.

To může být podle Sisra problém. „Někteří učňové si svůj obor vybírají proto, že jsou manuálně šikovní, ale v jiných předmětech nemusejí dosahovat takových výkonů. Spíš než požadavky na průměr bych proto zpřísnil požadovanou docházku, se kterou má část studentů problém,“ zhodnotil návrh kraje Sisr.

Kraj plánuje rozšířit stipendijní program o tyto obory: elektromechanik pro zařízení a přístroje, karosář, krejčí, lesní mechanizátor, pekař, výrobce bižuterie a dekorativních předmětů, zahradník, zlatník a klenotník a zpracovatel dřeva. Od školního roku 2020/2021 tak pokryje celkem 27 oborů vzdělání.