Takzvaný Červený dům trochu klame názvem, fasáda je černobílá. Někteří historici mu proto raději říkají lovecký zámeček nebo renesanční letohrádek. V každém případě se jedná o unikátní památku vystavěnou v roce 1583, jejíž fasáda se v posledních letech doslova ztrácela před očima. „Cílem oprav a restaurátorského zásahu bylo zachování hmotné podstaty památky včetně její patiny stáří a rehabilitace stavu sgrafit z 19. století,“ uvedl Filip Trdla, mluvčí Libereckého kraje, který je vlastníkem objektu.

Červený zámeček v České Lípě.
Červený zámeček v Lípě dostane novou fasádu

Výměnou nebo opravou dále prošly okapní žlaby a svody a klempíři rovněž rozšířili okapničku nad pásem sgrafitových loveckých motivů na zábradlí jižní lodžie, které byly vlivem počasí nejvíce poškozené. A to dokonce tak, že na některých místech zbyly už jen cihly. „Ještě nevíme, jak ty motivy nahradíme, snad se podaří dohledat nějaké archivní snímky,“ krčil rameny jeden z restaurátorů, když v létě stavbu navštívil redaktor Deníku.

Podařilo se. „Společně s národním památkovým úřadem v Liberci se dohledávala fotodokumentace. Našlo se něco, byť velmi špatného ze 70. let, kde ještě pozůstatky těch jednotlivých částí jsou,“ popsal ředitel Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Zdeněk Vitáček a následně celý proces zevrubně popsal od testovacího nanesení na zvlášť vytvořený kus zdi přes přenášení motivů s pomocí takzvaného „pauzáku“ až po péči o to, aby zachované a doplněné části rozličných motivů přesně navazovaly.

Červený zámeček v České Lípě.
Před 430 lety zemřel Jetřich Berka z Dubé. Lípě po něm zůstal Červený zámeček

Ředitel muzea, které má dům ve správě, si totiž na půl roku přibral dobrovolnou brigádu. Vykonával na stavbě funkci stavebního dozoru, aby nedošlo opravdu k žádné chybě. Celkové náklady na obnovu severní a jižní fasády vyšly na 1,8 milionu korun. „Červený dům je renesanční perlou České Lípy. Považuji za povinnost postarat se o to, aby naše objekty, navíc takto památkově cenné a pro místní obyvatele významné, byly v dobrém stavu,“ uvedla krajská radní pro kulturu Květa Vinklátová.

POMOHLA DOTACE

„Na rekonstrukci jsme získali dotaci od ministerstva kultury ve výši 600 tisíc korun,“ doplnila ji statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová. Ředitel Vitáček by chtěl v obnově stavby pokračovat. Na zásah restaurátora čeká už zmíněná lodžie, ostění oken nebo poškozený kamenný sloup u paty budovy. „V plánu je také přeložení střešní krytiny a výměna poškozených tašek,“ poznamenal. Cenu prací odhadl zhruba na 1,5 milionu.

Observatoř a telemetrická stanice Panská Ves u Dubé pořádala v sobotu den otevřených dveří.
Legendární družice posílala data na Českolipsko

„Bude samozřejmě záležet na hospodářském výsledku kraje, ale když bude všechno připraveno, určitě se peníze najdou,“ reagovala Jitka Volfová s tím, že jejím velkým snem je časem v Červeném domě zřídit nějakou veřejnou expozici. V současnosti se uvnitř nacházejí restaurátorské dílny a depozitáře muzea.