Dnes se jedná o poměrně málo známý hudební nástroj. Na sklonku osmnáctého století byl však velmi populární a skladby pro něj komponovali velcí autoři klasické hudby jako Mozart nebo Beethoven. Naléhavý tón glassharmoniky ve své opeře Výlety páně Broučka použil také Leoš Janáček.

V poslední době s tímto nástrojem experimentovali Tom Waits, Radiohead nebo metalová kapela Korn. Princip hry na glassharmoniku je stejný jako při hře na sklenice naplněné vodou. Jedná se však o velmi důmyslný mechanismus, jehož konstrukci vymyslel v polovině osmnáctého století americký státník, spisovatel a přírodovědec Benjamin Franklin.

Na železné tyči, usazené v dřevěné konstrukci jsou navléknuty podle velikosti skleněné misky. Tato tyč je uváděna do pohybu nejčastěji nožním pedálem. Hrany misek se rozeznívají konečky prstů navlhčených v octové vodě.

O tom, jak se nástroj dostal do depozitářů českolipského muzea, se mnoho neví. Podle vedoucí oddělení péče o sbírku Evy Reslové by nástroj mohl pocházet z bývalého mimoňského muzea. „Sbírky z Mimoně přešly v padesátých letech minulého století pod českolipské muzeum a snad v nich měla být i glassharmonika, kterou restaurujeme.“

O nástroji nikdo nic nevěděl

Jisté je, že si podivného předmětu v depozitáři všiml asi před rokem restaurátor muzea Václav Novák, který jej vynesl na světlo světa. Rozplétání příběhu o nástroji, o kterém nikdo nic nevěděl, bylo pro pracovníky restaurátorské dílny téměř detektivní prací, s kterou jim pomohlo Sklářské muzeum v Novém Boru, Národní muzeum v Praze a Jiří Mikuláš, který je odborníkem na glassharmoniky.

„Ten se okamžitě rozjel do České Lípy a přivezl nám spoustu materiálů, na jejichž podkladě se podařilo potvrdit, že se jedná o nástroj, který byl vyroben roku 1812 a patřil Vinzenzovi Maschekovi, což byl významný pražský skladatel a virtuóz na klavír a glassharmoniku,“ říká Václav Novák, který má restaurování glassharmoniky na starost a dodává, že podobně starých nástrojů je na celém světě méně než sto.

„Protože se na našem exponátu dochovalo více jak sedmdesát procent původních misek, rozhodli jsme se restaurování dovést do původního stavu pouze vizuálně. Pokud bychom totiž chtěli, aby se dalo na nástroj znovu hrát, museli bychom nahradit i původní misky, které jsou sice nehratelné, ale mají svou historickou hodnotu.“

V současnosti se restaurátorské práce chýlí ke konci. Ředitel Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Zdeněk Vitáček doufá, že se glassharmonika stane pro návštěvníky lákadlem. „Chceme nástroj jako unikátní a hlavní exponát roku 2009 propagovat v době tradičních vánočních trhů.“ K samotnému představení glassharmoniky by pak mělo dojít během každoroční akce Čekání na Ježíška, která se koná 23. prosince.

Autor: Tomáš Cidlina