S rozpočtovým provizoriem vstoupí ve Skalici u České Lípy do nového roku. To si stanovili na 1/12 letošního rozpočtu. V roce 2012 chtějí pomocí dotací realizovat řadu projektů, například výstavbu přechodu a parkoviště před zdejší mateřskou školou. Problém ale mají se spoluúčastí, protože v rezervách obce nejsou žádné volné finanční prostředky. Chybějící peníze zamýšlí místní získat z prodeje obecního majetku nebo půjčkou.

„Je zvykem, že schvalujeme rozpočet až někdy v únoru, na konci roku není kam spěchat. Při schvalování pak známe přesná čísla z předchozího roku a s provizoriem ty dva měsíce bez problémů vyjdeme,“ řekl starosta Skalice u České Lípy Jiří Löffelmann.

Prodají obecní majetek

Na dalších dvanáct měsíců budou ve Skalici pravděpodobně hospodařit se sumou okolo osmnácti milionů korun. Nejvíce peněz do obecní kasy přiteče z daní, další získává zdejší vedení z prodeje pozemků. Své příjmy ale chtějí ve Skalici navýšit ještě prodejem obecního majetku. Nového majitele by tak měly získat zejména zdejší bytové domy, o jednom z nich se nyní už jedná.

„Příští rok začneme s přestavbou hasičské zbrojnice a koupíme místním dobrovolným hasičům také novou cisternu. Na tyto akce totiž nedávno získala obec zhruba třináct milionů korun z programu Cíle 3,“ informoval Jiří Löffelmann.

Dokončit přípravy pro podání žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace, jenž bude pravděpodobně největší investiční akcí v dějinách obce, plánují Skaličtí také na rok 2012. Odhadované náklady na její vybudování se totiž pohybují okolo 130 milionů korun. O naléhavé potřebě obecní kanalizace se mezi místními mluví už dlouhá léta. Zatím ale mají stále všechny zdejší domy svůj vlastní septik, nově postavené vily disponují často domácí čističkou odpadních vod. V obci panuje určitý status quo.

„Příští rok bych chtěl dokončit projektovou dokumentaci a získat územní i stavební povolení na výstavbu kanalizace,“ upřesnil starosta Löffelmann.

Další peníze z obecní kasy spolkne zamýšlená výstavba chodníku a parkoviště u zdejší mateřské školy. Ta je rozdělená na dvě etapy, jako první v příštím roce vyrostou u mateřinky nová místa pro parkování a přechod pro chodce, který pomůže vyřešit nebezpečné přecházení rodičů s dětmi na nechráněné a nepřehledné křižovatce. S financováním této etapy by obci měla pomoci dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Druhou etapu, tedy výstavbu chodníku ke školce a zejména ošetření přilehlé pískovcové skály ale budou muset ve Skalici financovat nejspíš z obecních peněz. Na tu se totiž dotace z fondu asi vztahovat nebude,“ řekl Lukáš Hrádek, který s přípravou projektu obecnímu úřadu pomáhá.

Tepleji by také mělo být žákům zdejší základní školy. Vedení obce totiž chce využít pravděpodobně poslední šance na získání peněz z programů pro zateplení veřejných budov. Na ZŠ a v jídelně by tak, pokud dotaci obec získá, měla být nová plastová okna a zateplená fasáda.

„V příštím roce také určitě opravíme střechu na bytovém domě, který sousedí s obecním úřadem. Rekonstrukci jsme dlouho odkládali a nyní je už nejvyšší čas,“ přislíbil Jiří Löffelmann.