Už jste si zkontrolovali platnost svého řidičského průkazu? Pokud ne, možná patříte mezi řidiče, kteří jej mají propadlý. V Libereckém kraji si svůj průkaz s končící platností totiž do konce loňského roku nevyměnily tisíce lidí. „V loňském roce nebylo vyměněno 1 305 řidičských průkazů, u kterých v roce 2017 končila jejich platnost. Jedná se o 33 procent z celkového počtu povinných výměn,“ uvedl Zdeněk Tomek, vedoucí oddělení dopravně správních agend jabloneckého magistrátu.

Například českolipská radnice sice podrobné statistiky o nevyměněných průkazech nevede, i tady ale půjdou jejich počty do stovek, stejně tak v Liberci. Lidé obnovu dokladů nechávají často na poslední chvíli, nebo si údaje na řidičáku vůbec nekontrolují. „Měnil jsem řidičák asi půl roku po vypršení platnosti, vůbec mi to nedošlo. Upozornili mě až policisté při běžné kontrole, naštěstí to vyřešili domluvou,“ řekl Pavel Humel z České Lípy.

Ne všichni ale o nový řidičský průkaz mohli mít zájem. Někteří lidé už z různých důvodů řídit auto nemusí. Například kvůli zdravotnímu stavu.

Řidiči, kteří zjistí, že jim řidičský průkaz propadl, můžou o výměnu požádat i zpětně. Platit nemusí nic. Stačí přijít na odbor dopravy příslušné obce s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště, prokázat se platným občanským průkazem a donést jednu průkazovou fotografii a současný řidičák. Nepříjemnost jim ale způsobí řízení s neplatným řidičským průkazem. Řidič může dostat pokutu až dva tisíce korun.

26 186 NA VÝMĚNU LETOS

V průběhu letošního roku vyprší desetiletá platnost průkazu dalším více než 26 tisícům řidičů v Libereckém kraji, v celé republice se výměna týká téměř 626 000 lidí. „Od července bude možné zažádat o výměnu nebo vydání průkazu na jakémkoli úřadu s rozšířenou působností. Úředníci budou rovněž pořizovat fotografie digitální, stejně jako tomu je u občanských průkazů,“ vysvětluje ministr dopravy Dan Ťok.