Ještě čtrnáct dnů se mohou firmy zaměřené na dopravní stavby ucházet o zakázku za více než 200 milionů korun na komplexní opravu silnice z České Lípy na Dobranov. Úsek měří ani ne pět a půl kilometru a stavbaři na jeho modernizaci mají dostat téměř rok. Po dobu stavby, která zasáhne i do středu města, tak bude doprava na velmi frekventované silnici hodně komplikovaná. To, jaký tam bude režim či kudy povedou objízdné trasy, zatím není jisté.

„To bude známo až po výběru zhotovitele a řešení dopravních omezení s policií. V některých etapách budou některé úseky určitě úplně uzavřeny,“ sdělil Jan Mikulička z kanceláře hejtmana Libereckého kraje. „Nyní kraj hledá firmu, která by stavební práce provedla,“ dodal.

O zahájení rekonstrukce se Liberecký kraj sice pokusil už dříve, ale start prací v tomto roce zhatilo odvolání jednoho účastníka správního řízení. Podle náměstka hejtmana pro rezort dopravy, investic a veřejných zakázek Jana Svitáka tak bylo nutné kompletní rekonstrukci silnice II. třídy II/262 přeplánovat až na příští rok. Termín pro dokončení prací byl stanoven na 300 dnů od předání staveniště. „Dotkne se úseku od mimoúrovňové křižovatky v Dobranově až po okružní křižovatku ulic Děčínská a Pod Holým vrchem v České Lípě. Celá část silnice určená k opravě leží na území města České Lípy,“ konstatoval náměstek hejtmana Sviták.

Projekt řeší také zlepšení stavu dvou mostů v Dobranově a v České Lípě, rekonstrukci dvou opěrných zdí, výstavbu nové protihlukové stěny, obnovu odvodnění silnice včetně rekonstrukce propustků a uličních vpustí a jejich přípojek.

„V plánu jsou taktéž přeložky a úpravy inženýrských sítí včetně veřejného osvětlení,“ zmínil Jan Sviták.

Součástí akce jsou zároveň rozšíření části silnice vyhrazené dopravě mezi křižovatkami Děčínské a Hrnčířské a Děčínské a Sokolské ulice, vložení nových řadicích pruhů, návrh nového světelného signalizačního zařízení na křižovatce Děčínské se Sokolskou synchronizovaného se stávajícím zařízením na křižovatce Děčínské a Hrnčířské a návrh nových přechodů pro chodce.

„Po dobu stavebních prací to dopravu v ulicích nepochybně zkomplikuje, ale konečný výsledek bude přínosem. Těším se na širší jízdní pruhy, nové protihlukové stěny ve Staré Lípě nebo na modernější světelnou signalizaci,“ řekla starostka Jitka Volfová, která je přesvědčena, že po většinu času bude stačit, aby nebyl průjezd přerušen, ale zůstal přesměrován do jednoho pruhu.

Předpokládaná hodnota zakázky činí 228 milionů korun. „Rekonstrukce bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu. Dotace může pokrýt výdaje v přibližné výši 204 milionů korun,“ doplnila krajská radní Radka Loučková Kotasová.

Liberecký kraj v tomto roce už uskutečnil nebo dokončil například okružní křižovatku ve Stráži pod Ralskem, silnici II/273 z obce Okna na hranici kraje nebo silnici II/270 v Jablonném v Podještědí. „V současné době hodnotíme nabídky na výstavbu severozápadního obchvatu města Zákupy, jež by se měla uskutečnit také v příštím roce. Teď v říjnu zahájíme výběrové řízení na rekonstrukci silnice II/268 z Mimoně do Ralska a před několika dny započaly stavební práce spojené s částečnou uzavírkou provozu na silnici II/270 mezi městy Doksy a Dubá,“ vypočítal příklady z českolipského okresu náměstek Jan Sviták.