Při poslední dopravní akci českolipské městské policie, kdy strážníci měřili rychlost na vytipovaných místech, rapidně ubylo řidičů překračujících rychlost.
S radarem vyrazili strážníci na silnice v červnu celkem třikrát. „Situace se změnila. Zatímco během dvou prvních akcí jsme při každé zjistili kolem osmdesáti přestupků, při té poslední se počet hříšníků snížil na polovinu,“ říká Lubomír Mery, ředitel Městské policie v České Lípě.
Měření bude pokračovat
Měření, které probíhalo především na silnicích v blízkosti základních škol a nebezpečných přechodů pro chodce, trvalo vždy kolem čtyř hodin. „Vzhledem k tomu, že jsme si vybírali jen zmíněné lokality, není závěr směrodatný pro všechna místa ve městě,“ dodal Lubomír Mery. V měření chtějí strážníci pokračovat i nadále, opět by mělo probíhat přibližně dvakrát nebo třikrát do měsíce.
Za většinu přestupků udělili strážníci blokové pokuty, některé případy však byly postoupeny do správního řízení. „Tak se děje v případě, že řidič s pokutou nesouhlasí nebo pokud svou jízdou překročí povolenou rychlost o dvacet kilometrů v hodině, ve městě tedy o více než 70,“ vysvětluje ředitel českolipské městské policie. Podle jeho slov se dopravní akce setkala s kladným ohlasem veřejnosti.